Czworokąty

Łączna liczba - 3

Trapez

Trapez dowolny przynajmniej jedna para boków równoległa boki stanowiące parę boków równoległych nazywamy podstawami, a pozostałe dwa ramionami wysokość trapezu to odległość między podstawami linia środkowa w trapezie jest równoległa do (obu) podstaw trapezu, a jej długość jest średnią arytmetyczną ich długości $$P = \frac{(a+c) \cdot h}{2}$$ $$ Obw = a + b + c … Więcej…

Równoległobok i prostokąt

Równoległobok $$ $$ $$ $$ $$ $$ „kopnięty prostokąt” dwie pary boków jednakowej długości dwie pary boków równoległe do siebie przekątne dzielą się na połowę suma kątów leżących na tym samym boku wynosi 180$^\circ$ przeciwległe kąty tej samej miary szczególny przypadek trapezu $$P = a \cdot h$$ $$P = a \cdot b \cdot \sin \alpha$$ … Więcej…

Kwadrat, romb, deltoid – pole, obwód i własności

Kwadrat $$ $$ wszystkie boki jednakowej długości wszystkie kąty wewnętrzne 90$^\circ$ przekątne przecinają się pod kątem 90$^\circ$ przekątne równej długości przekątne przecinają się w połowie szczególny przypadek rombu $$ $$ $$P = a \cdot a = a^{2}$$ $$Obw = 4 \cdot a$$ Romb wszystkie boki jednakowej długości suma miary sąsiednich kątów wynosi 180$^\circ$ przekątne przecinają … Więcej…

;