PDFy które możesz wydrukować
Teoria | Lekcja video | Zadania • Rozkład Poissona – teoria


 • Lekcja 1 – Rozkład Poissona 13:23


 • W pewnym hipermarkecie zatrudnionych jest 90 pracowników. Są zdyscyplinowani ale zdarza im się spóźnić do pracy- nie częściej niż raz w miesiącu, co daje prawdopodobieństwo że pracownik się spóźni p=0.03. (średnia $\lambda = np$)
  a) Podać wartość oczekiwana i odchylenie standardowe liczby pracowników, którzy w losowo wybranym momencie spóźnili się do pracy.
  b) jakie jest prawdopodobieństwo, że w losowo wybranym miesiącu do pracy spóźniło się:

  • 2 pracowników
  • więcej niż 3 pracowników
  • nie więcej niż 4 pracowników


 • Stacja krwiodawstwa poboru krwi przyjeżdża do miejscowości A średnio 2.5 razy w ciągu roku. Oblicz prawdopodobieństwo, że w tym roku przyjedzie:
  a) dokładanie 3 razy
  b) co najwyżej 3 razy
  c) co najmniej 2 razy


 • Szacuje się że 4% szyb samochodowych ulega uszkodzeniu podczas transportu. W transporcie znalazło się 100 szyb.
  a) Jakie jest prawdopodobieństwo, e uszkodziły się 3 szyby?
  b) Jaka jest najbardziej prawdopodobna liczba uszkodzonych szyb?
  c) Jakie jest prawdopodobieństwo, że co najmniej tyle szyb zostanie uszkodzonych?

1+