Zaznacz podaną funkcję, aby zobaczyć jak wygląda jej wykres.

Poniższy widget pokazuje jak zmienia się wykres funkcji logarytmicznej w zależności od różnych wartości podstawy logarytmu.

Uwaga: Więcej zagadnień matematycznych odnoszących się do widgetu znajdziesz na stronie funkcja logarytmiczna.

Funkcja logarytmiczna

Funkcja logarytmiczna ma wzór:
$$\Large{f(x)=log_a x}$$
gdzie $a$ to tzw. podstawa logarytmu.
Zakładamy przy tym, że $a>0$, $a \neq 1$ oraz $x>0$.

Jak wygląda wykres funkcji logarytmicznej?

Gdy ${\color{blue}a>1}$ to funkcja jest rosnąca. Gdy ${\color{red}a<1}$ to funkcja jest malejąca.
$y=\log_2 x$ $y=\log_\frac12x$
1+