Mamy 2 widgety dotyczące wartości funkcji trygonometrycznych.

1) W pierwszym zadaniu mamy podaną funkcję trygonometryczną dla określonego kąta. Zaznacz jaką wartość przyjmuje ta funkcja (wartości możesz odczytać z tabeli, która znajduje się poniżej).

Uwaga: Więcej zagadnień matematycznych odnoszących się do poniższych zadań znajdziesz na stronie wartości funkcji trygonometrycznych.

 
2) Zaś w drugim zadaniu oblicz wartość wyrażenia złożonego z funkcji trygonometrycznych.
a) Najpierw odczytaj z tabeli wartości, jakie przyjmują poszczególne funkcje.
b) Następnie wykonaj działania, jakie zachodzą między nimi.

 

Wartości funkcji trygonometrycznych

Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów $0°$, $30°$, $45°$, $60°$, $90°$ wynoszą:

$α$ $0°$ $30°$ $45°$ $60°$ $90°$
$sinα$ $0$ $\frac 12$ $\frac{\sqrt2}{2}$ $\frac{\sqrt3}{2}$ $1$
$cosα$ $1$ $\frac{\sqrt3}{2}$ $\frac{\sqrt2}{2}$ $\frac 12$ $0$
$tgα$ $0$ $\frac{\sqrt3}{3}$ $1$ $\sqrt{3}$ $1$
$ctgα$ nie

istnieje

$\sqrt{3}$ $1$ $\frac{\sqrt3}{3}$

nie

istnieje

0