W pierwszym z poniższych widgetów mamy zaznaczyć jaką wartość przyjmuje podana funkcja trygonometryczna dla określonego kąta (wartości możemy odczytać z poniższej tabeli). Zaś w drugim zadaniu mamy obliczyć wartość wyrażenia złożonego z funkcji trygonometrycznych. Zatem najpierw odczytujemy z tabeli wartości jakie przyjmują poszczególne funkcje, a następnie wykonujemy działania, które zachodzą między nimi.

Uwaga: Więcej zagadnień matematycznych odnoszących się do poniższych zadań znajdziesz na stronie wartości funkcji trygonometrycznych.

 

 

Wartości funkcji trygonometrycznych

Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów $0°$, $30°$, $45°$, $60°$, $90°$ wynoszą:
 

$α$ $0°$ $30°$ $45°$ $60°$ $90°$
$sinα$ $0$ $\frac 12$ $\frac{\sqrt2}{2}$ $\frac{\sqrt3}{2}$ $1$
$cosα$ $1$ $\frac{\sqrt3}{2}$ $\frac{\sqrt2}{2}$ $\frac 12$ $0$
$tgα$ $0$ $\frac{\sqrt3}{3}$ $1$ $\sqrt{3}$ $1$
$ctgα$ nie

istnieje

$\sqrt{3}$ $1$ $\frac{\sqrt3}{3}$

nie

istnieje

0