Potęgi

Łączna liczba - 2

Potęgi

Na początku zdefiniujemy pojęcie potęgi.   Potęga liczby $a$ o wykładniku $n$ nazywamy liczbę w postaci: $$a^{n} = \underbrace{a\cdot a\cdot a \cdot … \cdot a}_{n-razy}$$ gdzie: oraz $n$ jest liczbą naturalną większa od 0. Przykłady. $$5^{3} = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 25 \cdot 5 = 125$$$$2^{3} = 2 \cdot 2 \cdot 2 = … Więcej…

Potęgowanie pierwiastków

W poprzednich częściach zajmowaliśmy się potęgowaniem i pierwiastkowaniem liczb. Teraz, dzięki umiejętności zapisywania pierwiastka za pomocą potęgi, połączymy oba te działania. W jaki sposób? Na początku spójrz na przykład. Weźmy liczbę $(\sqrt{16})^{2}$. Chcemy ją jakoś policzyć. Jak? Są na to 2 sposoby: Sposób I. Korzystając z własności pierwiastków: $$(\sqrt{16})^{2}=\sqrt{16}\cdot\sqrt{16} = \sqrt{16\cdot16} = \sqrt{256}= 16$$ Ten … Więcej…

;