<-- Wróć do zakupu kursu

Regulamin Strony Cyrkiel.info

§ 1.
Strona Cyrkiel.info jest edukacyjną stroną internetową założoną oraz prowadzoną przez firmę 8020 IM Solutions 20-22 Wenlock Road, London, England N1 7GU

§ 2.
Strona Cyrkiel.ingo jako przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udostępnienia wiedzy w postaci multimedialnych materiałów matematycznych (zwanych dalej „Kursem”), a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

§ 3.
Dostęp do kursu, o którym mowa w §2 , użytkownik uzyskuje, poprzez podanie swojego adresu email i uiszczenie opłaty. Może z nich korzystać przez Internet w trybie online, aby dostać dostęp do zakupionego kursu, wystarczy, że poda przy logowaniu swój adres email podany podczas zakupu i hasło, które zostanie automatycznie wysłane na ten adres email.

§ 4.
Dostęp do kursu, o których mowa w §2 , jest na czas określony (nie jest bezterminowy). Długość okresu jest podana przy zakupie, na stronie płatności.

§ 5.
Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim materiałów nieodpłatnych materiałów, o których mowa w §4. Stanowią one własność chronioną prawem autorskim.

§ 6.
Udostępniając swoje dane (o których mowa w §5) przy zakupie kursu, użytkownik:
nie zgadza się na udostępnianie tych danych osobom trzecim
Serwis cyrkiel.info nie będzie wysyłał do użytkownika żadnych informacji komercyjnych na podane dane
§ 7.
Serwis cyrkie.info jako przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udostępnienia wiedzy w postaci multimedialnych prezentacji matematycznych zwanych Kursami, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Pojedynczy Kurs składa się z Lekcji, a każda Lekcja z prezentacji video, pliku PDF i arkuszem praktycznym do prezentacji video. Do Kursu mogą być też dołączone wzory i schematy.

§ 8.
Po dokonaniu zakupu na stronie użytkownik zobowiązuje się do dokonania stosownej opłaty. cyrkiel.info przewiduje płatność za pomocą zewnętrznego serwisu DotPay. Serwis cyrkiel.info nie przechowuje żadnych informacji o płatnościach, numerach kont bankowych, numerów kart kredytowych itp.

§ 9.
Gwarancja: Jedyna sytuacja, w której użytkownik, który dokonał opłaty za kurs może żądać zwrotu kwoty, jest gdy:
-podeśle arkusz zadaniowy na adres email: kontakt@cyrkiel.info w ciągu 7 dni od dokonania zakupu kursu i zadania w arkuszu nie będą pokrywały się z materiałem w kursie
Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków użytkownik dostanie zwrot opłaty poniesionej za kurs na konto z którego została dokonana wpłata. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych od złożenia reklamacji.

§ 10.
W pozostałych przypadkach użytkownik, który opłacił kwotę za dany miesiąc i uzyskał dostęp do materiałów, nie może żądać zwrotu tej kwoty.

§ 11.
Dostęp do kursu na cyrkiel.info udostępniane jest na zasadzie 1 zakupiony kurs = 1 osoba. Użytkownik zobowiązany jest do pilnowania swoich danych dostępu (adresu email) i nie udostępniana ich innym osobom. Jakiekolwiek udostępnienie tych danych, czy „użyczenie” swojego dostępu do kursu osobom trzecim stanowi złamanie Regulaminu cyrkiel.info i stanowi podstawe do zablokowania dostępu do kursu użytkownikowi.

§ 12.
cyrkiel.info zastrzega sobie prawo do drobnych błędów rachunkowych, językowych i pisarskich w zawartości materiałów, nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji w nich zawartych oraz nie gwarantuje efektywności materiałów.

§ 13.
cyrkiel.info nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, w szczególności materialne, spowodowane używaniem lub niemożnością używania oprogramowania komputerowego związanego z materiałami na stronie cyrkiel.info

§ 14.
Jakiekolwiek naruszenia powyższego Regulaminu przez Użytkownika spowodują usunięciem dostępu do wykupionego kursu na cyrkiel.info

§ 15.
Strona cyrkiel.info wykorzystuje ciasteczka, które służą między innymi identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej. Ciasteczka mogą zawierać dane osobowe przeglądających stronę internetową cyrkiel.info

§ 16.

cyrkiel.info nie gwarantuje użytkownikom nieprzerwanego dostępu do materiałów. Przerwy w takim dostępie mogą nastąpić na przykład na skutek zdarzeń niezależnych, awarii technicznych itp.

<-- Wróć do zakupu kursu