Równania kwadratowe

Łączna liczba - 4

Wzór na deltę

Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f daną wzorem $$f(x)=ax^2+bx+c$$ gdzie $a\in R\setminus \{0\}, b, c \in R$ to współczynniki funkcji kwadratowej. Wyrożnik funkcji kwadratowej oznaczamy symbolem greckiej litery delta $\bigtriangleup$. Wzór na deltę jest następujący: $$\bigtriangleup=b^2-4\cdot a \cdot c$$ Delta służy najczęściej, żeby obliczać miejsca zerowe albo wierzchołek funkcji kwadratowej Przykład Funkcja f jest określona wzorem $f(x)=7x^2+2x-4$. … Więcej…

Równania kwadratowe

Rozwiązania równań funkcji kwadratowej – wzór na deltę Liczba rozwiązań zależy jej delty. Mając równanie kwadratowe dane wzorem $ax^2 + bx +c = 0$ wyróżnik delta to: $$\Large{\Delta = b^2 – 4ac}$$ Pierwiastki równania 1. Jeżeli $\Delta <0 $, to równanie nie ma rozwiązań. Inaczej: parabola nie przecina osi $OX$, czyli leży nad lub pod … Więcej…

Nierówności kwadratowe

Nierównością kwadratową nazywamy każdą z nierówności: $$ax^2+bx+c>0$$ $$ax^2+bx+c\ge 0$$ $$ax^2+bx+c0 w dół gdy a0$ Rozwiązanie $\Delta =6^2-4\cdot 3 \cdot 10=36-120 $$ =(-84)$ Zatem $\Delta

Miejsca zerowe funkcji kwadratowej

Miejsca zerowe – przypomnienie Miejsca zerowe funkcji to argumenty ($x$), dla których funkcja osiąga wartość $0$. W miejscach zerowych wykres funkcji przecina poziomą oś układu współrzędnych, oś $OX$. Zaznaczone punkty to miejsca zerowe narysowanej funkcji. Ilość miejsc zerowych funkcji kwadratowej Funkcja kwadratowa może mieć: dwa miejsca zerowe jedno miejsce zerowe zero miejsc zerowych Przykład: $f(x)=-x^2+4x-4$ $a=-1,\;b=4,\;c=-4$ … Więcej…

;