Rozwiązania równań funkcji kwadratowej – wzór na deltę Liczba rozwiązań zależy jej delty. Mając równanie kwadratowe dane wzorem $ax^2 + bx +c = 0$ wyróżnik delta to: $$\Large{\Delta = b^2 – 4ac}$$ Pierwiastki równania 1. Jeżeli $\Delta <0 $, to równanie nie ma rozwiązań. Inaczej: parabola nie przecina osi $OX$, czyli leży nad lub pod … Więcej…