Parę lat temu zrobiłem animację, która tłumaczy do czego służy wnioskowanie statystyczne

Wnioskowanie to część statystyki – pozwala wyciągać wnioski o wynikach populacji na podstawie badanej próby.

Wnioskowanie statystyczne dzieli się na:

  • Estymację – szacowanie wartości nieznanego parametru rozkładu populacji
  • Hipotezy – sprawdzanie poprawności przypuszczeń na temat rozkładu lub pewnej wartości parametru

Przykład zastosowania wnioskowania statystycznego:

  • W Polsce różne głosowania odbywają się co kilka lat, a pytanie o preferencje wyborcze jest jednym z często zadawanych w badaniach sondażowych.
  • Sondaż PGB przeprowadzony wśród 1018 osób tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2007 r. wskazywały m.in., że na kandydatów PiS głosować będzie 35% wyborców.
  • Zgodnie z oficjalnymi wynikami wyborów, rzeczywisty odsetek głosów oddanych na PiS w tych wyborach był równy 32,11%
  • Wyniki sondażu były zatem zbliżone do rzeczywistych pomimo, że próba 1018 respondentów była relatywnie bardzo małą wobec populacji ponad 30,6 mln osób uprawnionych do głosowania (czy też ok. 16,5 mln faktycznie głosujących).
Uwaga 1: Wylosowana próba respondentów nie daje pełnej gwarancji, że udział głosów na daną partię w tej próbie będzie taki sam, jak w całej populacji. Istnieje jednak pewna zależność między licznością próby, a dokładnością oszacowania danego wskaźnika, do czego wrócimy.
Uwaga 2: Wskazane byłoby, aby oprócz pojedynczej liczby podać także średni błąd oszacowania lub też podać przedział liczbowy, który zawierałby, ze znanym prawdopodobieństwem, rzeczywistą wartość szukanego wskaźnika.
3+