Obliczenia w Szeregu Rozdzielczym

Łączna liczba - 4

Wariancja – szereg rozdzielczy

Oznaczmy środek przedziału jako $\dot{X_i} = \frac{X_p+X_k}{2}$, gdzie: $X_p$ – początek przedziału, $X_k$ – koniec przedziału. Wariancję w szeregu przedziałowym można wyliczać na dwa sposoby 1. Korzystając z ilości $n_i$: $$VarX = \frac{1}{n}\cdot\sum (\dot{X}_i -\overline{X})^2 \cdot n_i$$ 2. Korzystając z częstości $\omega_i$: $$VarX = \sum (\dot{X}_i -\overline{X})^2 \cdot \omega_i$$ Gdzie: $\bf n$ – ilość obserwacji … Więcej…

Kwartyle – szereg przedziałowy

Kwartyle w szeregu rozdzielczym przedziałowym Kwartyle dzielą uporządkowane wartości na „ćwiartki”. Czyli 25% wartości jest mniejsza lub równa od 1. kwartyla oraz 75% wartości jest większa lub równa od 1. kwartyla. Wyznaczanie kwartyli w przypadku szeregów szczegółowych i punktowych jest proste. Musimy znaleźć tylko odpowiednią wartość. W przypadku szeregów przedziałowych, możemy łatwo wyznaczyć w którym … Więcej…

Dominanta – szereg przedziałowy

Dominantą $D_{0}$ (modą, wartością najczęstszą, wartością modalną) nazywamy wartość cechy, która występuje najczęściej (najliczniej) w badanej zbiorowości statystycznej. W szeregach szczegółowych i rozdzielczych punktowych dominantą jest ta wartość cechy, która powtarza się najczęściej (o największej liczebności). Wyznaczenie dominanty jest nieco trudniejsze, jeśli dane są przedstawione w formie szeregu przedziałowego. W takiej sytuacji możemy określić tylko … Więcej…

Wyznaczanie dominanty graficznie

Często w poleceniach z szeregiem rozdzielczym mamy dodatkowo wyznaczyć dominantę graficznie. Przypomnijmy, że dominantą nazywamy liczbę, która podczas badania pojawia się najczęściej. Przykład: Numer klasy (i) Długość konsultacji telefonicznej $(x_{0i}-x_{1i})$ Liczebność $w_{i}$ 1 5-15 1 2 15-25 2 3 25-35 3 4 35-45 5 5 45-55 8 6 55-65 1 razem 20 Wiemy, że dominantę … Więcej…

;