Logarytm

Łączna liczba - 4

Dziedzina logarytmu

Logarytm istnieje, gdy spełnione są założenia (dziedzina logarytmu): $a>0$ – podstawa logarytmu musi być dodatnia $a \neq 1$ – podstawa logarytmu musi być różna od 1 $b>0$ – liczba logarytmowana musi być dodatnia Więcej o logarytmach tutaj Przykłady zadań na dziedzinę logarytmu Przykład 1: Dla jakich x wyrażenie $log_{x-1} 13$ jest określone? Dziedzina logarytmu musi … Więcej…

Działania na logarytmach

Działania na logarytmach – dodawanie logarytmów o tych samych podstawach Jeśli chcemy dodać do siebie logarytmy o tych samych podstawach korzystamy ze wzoru $$\bf log_a x + log_a y = log_a (x \cdot y)$$ Przykłady: Przedstaw logarytm w prostszej postaci. $log_2 4 + log_2 5$$=log_2 (4 \cdot 5)= log_2 20$ $log_8 3 + log_8 7$$=log_8 … Więcej…

Logarytmy – wzory

Logarytmem liczby b przy podstawie a nazywamy taką liczbę c, że a podniesione do potęgi c daje liczbę b. $ \bf log_a b = c$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\bf a^c=b$ gdzie: $a>0 $, $ a \neq 0 $, $ b > 0$ Wzory i przykłady   Wzory Przykłady $$log_a 1 = 0$$ $log_4 1 … Więcej…

Własności logarytmu

Własności logarytmu – po czym poznać logarytm? $log_a b$ czytamy „logarytm o podstawie a z b” Przykłady $log_5 12$ – „logarytm przy podstawie z pięciu z dwunastu” $log_{1000}{ 10^6}$ – „logarytm przy podstawie tysiąc z dziesięć do potęgi szóstej”$$$$ Co to jest ten logarytm? Logarytm z danymi a i b np. $log_4 10$ to jakaś … Więcej…

;