W modelu regresji jeżeli prosta jest postaci: $\ y=ax+b$, to

X to zmienna objaśniająca na podstawie której wylicza się zmienną objaśnianą. Inaczej nazywamy ją zmienną niezależną oraz zmienną endogeniczną.
Y to zmienna objaśniana, której wartości są estymowane przez model statystyczny. Inaczej nazywamy ją zmienną zależną oraz zmienną egzogeniczną.
4+