Graniastosłupy

Łączna liczba - 3

Sześcian

Sześcian Sześcianem nazywamy prostopadłościan, którego wszystkie krawędzie są równej długości. Wprost z definicji widać, że sześcian jest szczególnym przypadkiem prostopadłościanu, oraz szczególnym przypadkiem graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, tzn. każdy sześcian jest graniastosłupem prawidłowym czworokątnym. każdy graniastosłup prawidłowy czworokątny jest prostopadłościanem. Sześcian ma zawsze 6 ścian 12 krawędzi 8 wierzchołków Zwróćmy uwagę na to, jak wygląda siatka … Więcej…

Prostopadłościan

Prostopadłościan Prostopadłościanem nazywamy taki graniastosłup, którego wszystkie ściany są prostokątami. Boki $a,b,c$ nazywamy krawędziami prostopadłościanu. Zwróćmy uwagę na to, jak wygląda siatka prostopadłościanu i jakie są jej wymiary: Prostopadłościan ma zawsze: 6 ścian 12 krawędzi 8 wierzchołków Przekątną prostopadłościanu nazywamy odcinek łączący dwa jego przeciwległe wierzchołki. Objętość prostopadłościanu Objętość prostopadłościanu opisuje wzór: $$V=a\cdot b\cdot c$$ … Więcej…

Graniastosłup prawidłowy czworokątny

Graniastosłup prawidłowy czworokątny Graniastosłupem prawidłowym czworokątnym nazywamy graniastosłup, którego podstawą jest kwadrat, oraz wszystkie jego ściany boczne są prostokątami prostopadłymi do krawędzi podstawy. Zauważmy, że graniastosłup prawidłowy czworokątny jest szczególnym przypadkiem prostopadłościanu. Graniastosłup prawidłowy czworokątny ma zawsze: 6 ścian 12 krawędzi 8 wierzchołków Zwróćmy uwagę na to, jak wygląda siatka graniastosłupa prawidłowego czworokątnego: Objętość graniastosłupa … Więcej…

;