Procenty

Łączna liczba - 2

Procent

Na początku zdefiniujemy pojęcie procentu. Jeden procent liczby to setna część tej liczby. Inaczej mówiąc, $1\% = \frac{1}{100} = 0,01$. Przykład 1. Zamień procent na ułamek. $$45\% = \frac{45}{100} = 0,45$$ $$100\% = \frac{100}{100} = 1.$$ Przykład 2. Zamień ułamek na procent. W odróżnieniu od przykładu 1, będziemy mnożyć ułamek zwykły przez $100\%$, czyli: $$\frac{3}{10} … Więcej…

Procenty z proporcji

Czym jest proporcja? Proporcją nazywamy równość dwóch ilorazów, co zapisujemy w postaci $$\Large{\frac ab=\frac cd}$$ gdzie $b\neq0\;$ i $d\neq0\;$ (Nie dzielimy przez 0!). Bardzo często styczność z proporcjami mamy w zadaniach związanych z obliczaniem procentów. Do wyznaczenia naszej niewiadomej jedną z najbardziej przystępnych metod jest metoda “na krzyż”. Po ułożeniu odpowiedniej proporcji mnożymy wielkości po … Więcej…

;