Własności logarytmu – po czym poznać logarytm?

$log_a b$ czytamy „logarytm o podstawie a z b”

Przykłady

 • $log_5 12$ – „logarytm przy podstawie z pięciu z dwunastu”
 • $log_{1000}{ 10^6}$ – „logarytm przy podstawie tysiąc z dziesięć do potęgi szóstej”$$$$

  Co to jest ten logarytm?

  Logarytm z danymi a i b np. $log_4 10$ to jakaś wartość, którą można policzyć na bardziej skomplikowanym kalkulatorze.
  W naszym przypadku $log_4 10=1,660964…$

  Więcej własności logarytmu znajdziesz tutaj: Logarytmy – wzory

  Wartości te mogą być

 • ujemne: $log_15{\textstyle\frac15}=-0,5943…$
 • zerowe: $log_2 1=0$
 • dodatnie: $log_10 100=2$
  $$$$

  Co to jest Logarytm dziesiętny?

  Logarytmem dziesiętnym nazywamy logarytm, którego podstawa wynosi 10.
  Jeżeli nie ma a (małej cyferki przy logarytmie) oznacza to że w podstawie jest 10 np. $log100=log_{10} {100}$
5+