Konkretne trójkąty

Łączna liczba - 3

Trójkąt 30°, 60°, 90°

Trójkąty charakterystyczne to trójkąt o kątach $30°$, $60°$, $90°$ trójkąt o kątach $45°$, $45°$, $90°$ Trójkąt $30°, 60°, 90°$ charakteryzuje się następującymi stosunkami długości boków: Uwaga: Możesz zapamiętać, że najdłuższy bok leży naprzeciw największego kąta $(90°)$, a najkrótszy naprzeciw najmniejszego $(30°)$. Przykład: Wyznacz długości pozostałych boków trójkąta. a) b) a) Znana długość przeciwprostokątnej leży naprzeciw kąta … Więcej…

Trójkąt 45°, 45°, 90°

Trójkąty charakterystyczne to trójkąt o kątach $30°$, $60°$, $90°$ trójkąt o kątach $45°$, $45°$, $90°$ Trójkąt $45°$, $45°$, $90°$ charakteryzuje się następującymi stosunkami długości boków: Jest to połowa kwadratu przeciętego wzdłuż przekątnej, czyli powstaje trójkąt równoramienny o długości ramienia $a$ (przyprostokątne mają takie same długości). Przykład: Oblicz długości pozostałych boków. a) b) a) Jedna z przyprostokątnych … Więcej…

Trójkąt prostokątny. Twierdzenie Pitagorasa

Trójkąt prostokątny Najpierw wprowadzimy definicję trójkąta prostokątnego. Trójkąt prostokątny jest to trójkąt, którego jeden z kątów wewnętrznych jest kątem prostym. Uwaga: Mówiąc przyprostokątna nie precyzujemy o którą z dwóch przyprostokątnych nam chodzi. Twierdzenie Pitagorasa Twierdzenie Pitagorasa będziemy wykorzystywać do obliczania długości jednego boku trójkąta znając długości dwóch pozostałych boków. Możemy z niego korzystać tylko dla trójkątów … Więcej…

;