Typowe Rozkłady

Łączna liczba - 2

Rozkład Poissona

Rozkład Poissona wykorzystujemy gdy zachodzą warunki: duża liczba niezależnych doświadczeń prawdopodobieństwo wystąpienia sukcesu w każdym przypadku jest jednakowe i małe np.$(p=0.01$) X podlegająca temu rozkładowi określona jest jako liczba sukcesów w n eksperymentach Rozkład Bernoulliego a Poissona Uwaga Rozkład Poissona stosujemy, gdy mamy „duże n i małe p” w zadaniach z rozkładem dwumianowym (zwanym też … Więcej…

Rozkład Bernoulliego

Typy zadań na rozkład Bernoulliego Zadanie: W populacji kotów jest 5% angorskich. W kamienicy mieszka 6 kotów. Jakie jest prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden jest angorski? Zadanie: Strzelec strzela do tarczy 6 razy. Prawdopodobieństwo, trafienia w pojedynczym strzale wynosi 20%. Oblicz prawdopodobieństwo 3 trafień Co najwyżej 3 trafień Zadanie: Student na egzaminie zna odpowiedź na … Więcej…

;