Do matury zostały niecałe dwa tygodnie! Czas najwyższy więc wejść na wysokie obroty i z dwa razy większą mocą atakować podręczniki i notatki.  Bo tuż po niej w nagrodę czekają na Was najdłuższe wakacje, które będą też jednymi z ostatnich okresów całkowitej wolności w Waszym życiu. Warto więc zadbać o to, żeby było to niezapomniany czas, podczas którego będziecie robili niesamowite rzeczy!

Wielu przyszłych studentów zaczyna myśleć o finansach na studiach. Być może zamierzacie podjąć pracę u ojca, w lokalnym spożywczym lub zbierać truskawki, bo potrzebujecie pieniędzy na studia.

Z pomocą mogą przyjść stypendia, które zapewnią Wam kasę na start i/lub w trakcie studiowania. Dzięki nim spokojnie będziecie mogli skorzystać z najdłuższych wakacji w Waszym życiu a potem studiować bez podejmowania pracy i nie martwić się o finansowanie studiów.

W tabeli znajdziecie ich małe podsumowanie, a po szczegółowe informacje zapraszamy do dalszej części artykułu.

 

STYPENDIUM

JAK APLIKOWAĆ TERMIN UWAGI

Indeks Start2Star

online 15.05.2018

dla aktywnych społecznie z wybitnymi zdolnościami

“Rozwiń skrzydła”

formularz

01.06.2018 dla maturzystów z niezamożnych rodzin

Fabryki marzeń

formularz

30.06.2018

dla osiągających sukcesy w nauce, sporcie lub kulturze, z niezamożnych rodzin

Pomostowe

online

17.08.2018

dla 1000 studentów+ warsztaty i staże

“Nowe technologie dla dziewczyn” online 30.06.2018

dla dziewczyn – 12000zł + mentoring

 

Program stypendialny Indeks Start2Star

Aplikacja: online

Termin: 15.05.2018

Program stypendialny Fundacji im. Lesława A. Pagi skierowany do najbardziej uzdolnionych i aktywnych (w działalności społecznej lub w wolontariacie) maturzystów pochodzących z rodzin niezamożnych. W ramach programu przewiduje się wypłacanie miesięcznego stypendium w wysokości 1300 zł brutto przez cały okres studiów (regulaminowy) dla 15 osób wybranych przez Komisję.

Program przeznaczony jest zarówno dla osób na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia, a środki mogą być przeznaczone nie tylko na same koszty kształcenia, ale również koszty związane z rozwijaniem zainteresowań i edukacją (np. kursy języków obcych, książki).

Stypendyści są w ciągłym kontakcie z Fundacją, która kontroluje przebieg ich postępów oraz rozwój zainteresowań. Fundacja pomaga również stypendystom w rozplanowaniu ścieżki zawodowej i wejściu na rynek pracy.

Stypendia Funduszu „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J.Putka

Aplikacja: formularz

Termin: 01.06.2018

Fundusz istnieje od 2011 roku, a jego środki pochodzą z darowizn indywidualnych oraz 1% podatku dochodowego osób fizycznych. Środki skierowane są dla młodzieży pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, które nie mają szansy na pójście na studia bez wsparcia finansowego. O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć studia na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich na polskich uczelniach państwowych.

Fundusz oferuje pokrycie kosztów tj.:

 • koszty rekrutacji (opłaty rejestracyjne, dojazd na egzaminy wstępne),
 • koszty studiowania na I rok studiów w kwocie 630 zł wypłacanych co miesiąc przez 10 miesięcy od września,
 • koszty studiowania na II i III rok.

Od 2011 roku Fundusz przyznał 192 stypendia rekrutacyjne, 100 stypendiów na I rok studiów, 61 na II i 26 na III.

Stypendia Fundacji Fabryki Marzeń

Aplikacja: formularz

Termin: 30.06.2018

Stypendia skierowane są dla dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych, które nie mają więcej niż 25 lat i chcą rozwijać zainteresowania i rozwijać pasje. Aby móc ubiegać się o stypendium należy wykazywać się ponadprzeciętnymi sukcesami w nauce, sporcie lub kulturze oraz pochodzić z rodziny, w której dochód przypadający na osobę nie przekracza 2000 zł netto.

Fundacja przyznaje stypendium na rok wypłacane w równych ratach co miesiąc. Istnieje możliwość przedłużenia okresu otrzymywania stypendium. W przypadku niepełnoletnich ubiegających się o stypendium wniosek powinien być złożony przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Do aplikacji należy dołączyć:

 • dowód (w postaci dokumentu) potwierdzający osiągnięcia,
 • zaświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok,
 • zaświadczenie o innych dochodach (np. alimentacyjnych)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Program Stypendiów Pomostowych

Aplikacja: online (od 2 lipca)

Termin: 17.08.2018

Program Stypendiów Pomostowych jest organizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Skierowany jest dla maturzystów pochodzących ze wsi lub małych miejscowości oraz z rodzin niezamożnych, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać jeden z czterech warunków:

 • pochodzenie z rodziny byłego pracownika PGR,
 • bycie finalistą olimpiad przedmiotowych w ponadgimnazjalnej szkole,
 • pochodzenie z rodziny wielodzietnej (minimum troje dzieci),
 • bycie wychowankiem rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka.

Stypendia wypłacane są przez I rok studiów co miesiąc w wysokości 500 zł przez 10 miesięcy. Jeżeli po I roku studiów dany student osiąga dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o kolejne stypendium na II, III, IV lub V rok studiów lub o stypendium językowe, doktoranckie lub nawet staż.

W roku akademickim 2018/2019 około 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym kilkuset studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”

Aplikacja: online

Termin: 30.06.2018

Program organizowany jest przez Intel-Perspektywy i skierowany jest dla młodych kobiet, które wiążą swoją przyszłość z branżą technologiczną lub z karierą naukową poświęconą technologiom. Program przewiduje przyznanie 25 stypendiów na rok akademicki 2018/2019.

Stypendium ma charakter zarówno finansowy (12 000 zł brutto), które ma pokryć część kosztów studiowania, jak i merytoryczny, gdyż każda ze stypendystek jest pod opieką Mentora i Mentorki. Część z nich ma również zagwarantowany udział w programie stażowym w Intel Technology w Gdańsku z największym centrum R&D Intel w Europie.

Aby móc ubiegać się o udział w programie należy:

 • być maturzystką 2018, która w roku akademickim 2018/2019 podejmą studia na wybranych kierunkach (tutaj pełna lista),
 • być studentką, która studiuje na wybranych kierunku (tutaj pełna lista) i przejdzie proces rekrutacyjny (z wyjątkiem studentek ostatniego semestru studiów magisterskich oraz studentek ostatniego semestru studiów inżynierskich nie planujących pójścia na studia magisterskie).
0