Okrąg i koło

Łączna liczba - 3

Promień, średnica i obwód okręgu. Pole koła

Okrąg i koło Wprowadzimy najpierw podstawowe definicje. Okrąg o środku $S$ i promieniu długości $r$ $(r>0)$ jest to zbiór punktów płaszczyzny, których odległości od punktu $S$ są równe $r$. Koło o środku $S$ i promieniu długości $r$ $(r>0)$ jest to zbiór punktów płaszczyzny, których odległości od punktu $S$ są mniejsze od $r$ lub równe $r$. Cięciwa … Więcej…

Kąt środkowy i wpisany

Kąt środkowy i wpisany Najpierw wyjaśnimy czym jest kąt środkowy i wpisany. Kąt środkowy w okręgu jest to kąt, którego wierzchołkiem jest środek tego okręgu (na rysunku zaznaczyliśmy kąt środkowy oparty na łuku ACB). Kąt wpisany w okrąg jest to taki wypukły kąt, którego wierzchołek leży na okręgu, a ramiona zawierają cięciwy okręgu (na rysunku zaznaczyliśmy … Więcej…

Prosta i okrąg

Czym jest łuk? Aby wyobrazić sobie co to jest łuk poprowadź dwa promienie z środka okręgu pod pewnym kątem $α$.Te dwa promienie wycięły z okręgu łuk. Długość łuku obliczamy ze wzoru: $$\Large{l = \frac{α}{360°} \cdot {2π} \cdot r}$$ Przykład: Oblicz długość krótszego łuku wyznaczonego przez dwa promienie o długości $5$ $cm$, które są narysowane pod kątem … Więcej…

;