Typowe bryły

Łączna liczba - 3

Stożek

Stożek Stożek jest bryłą obrotową powstałą przez obrót o $360^{\circ}$ trójkąta prostokątnego dookoła prostej zawierającej jedną z przyprostokątnych tego trójkąta. przyprostokątna trójkąta zawarta w osi obrotu jest wysokością ostrosłupa, oznaczamy ją przez $h.$ przyprostokątna trójkąta, która nie jest zawarta w osi obrotu jest promieniem podstawy stożka, oznaczamy ja przez $r.$ Przeciwprostokątna tego trójkąta jest tworzącą … Więcej…

Kula

Kula Kula jest bryłą obrotową powstałą z obrotu o $360^{\circ}$ półkola o promieniu $r$ dookoła prostej zawierającej średnicę tego półkola, $r$ nazywamy promieniem kuli. Kulę o promieniu $r$ można stworzyć w sposób równoważny, przez obrót o $180^{\circ}$ koła o promieniu $r$ dokoła prostej zawierającej średnicę tego koła. Objętość kuli Objętość kuli wyraża się wzorem: $$V=\frac{4}{3}\pi … Więcej…

Walec

Walec Walec jest bryłą obrotową powstałą z obrotu o $360^\circ $ prostokąta o bokach $r, h$ dookoła prostej zawierającej bok $h.$ Bok prostokąta $h$ nazywamy wysokością walca, a bok $r$ jest promieniem podstawy walca. Zwróćmy uwagę na to, jak wygląda siatka walca i jakie są jej wymiary. Przekrój osiowy walca Przekrojem osiowym walca nazywamy prostokąt … Więcej…

;