Wykresy funkcji

Łączna liczba - 5

Jak narysować wykres funkcji?

Szkicowanie wykresu funkcji Do narysowania wykresu funkcji wykorzystujemy znane nam jej własności, oraz liczymy jej wartości dla kilku wybranych przez nas argumentów, i umieszczamy je w tabelce. Przy rysunku wykonanym odręcznie im więcej punków umieścimy w tabelce, tym dokładniejszy będzie rysunek. Tutaj podamy kilka konkretnych przykładów funkcji, których wykres jest łatwo narysować. Jak narysować wykres … Więcej…

Własności funkcji

Rzędna i odcięta Zanim zaczniemy odczytywać wartości funkcji z wykresu przypomnijmy, że: Odcięta – pierwsza współrzędna w prostokątnym układzie współrzędnych. Zwykle oznaczamy ją przez $x.$ Rzędna – druga współrzędna w prostokątnym układzie współrzędnych. Zwykle oznaczamy ją przez $y.$   Odczytywanie własności funkcji z wykresu Funkcje mają wiele różnych własności, które chcemy określić. Własności, które interesują … Więcej…

Zbiór wartości funkcji

Zbiór wartości funkcji Zanim przejdziemy do tłumaczenia, czym jest zbiór wartości funkcji przypomnijmy, że dla funkcji $f$ działającej ze zbioru $X$ w zbiór $Y$, dla $x\in X, y\in Y$ mamy: $$\overbrace{f(\underbrace{x}_{Argument})}^{Wartość funkcji}=\overbrace{y}^{Wartość funkcji}$$ Dokładniejsze wyjaśnienie pojęć argumentu i wartości funkcji znajdziesz tutaj. Zbiorem wartości funkcji nazywamy zbiór wszystkich wartości tej funkcji. Pamiętaj o tym, że … Więcej…

Argumenty i wartości funkcji

Argumenty i wartości funkcji Aby dobrze zrozumieć czym są argumenty i wartości funkcji, wpierw należy przypomnieć czym dokładnie jest funkcja. Niech dane będą dwa zbiory $X$ oraz $Y$. Funkcją nazywamy takie przyporządkowanie, które każdemu elementowi ze zbioru $X$ przyporządkowuje dokładnie jeden element ze zbioru $Y.$ Przykłady: To przyporządkowanie jest funkcją. To przyporządkowanie nie jest funkcją, … Więcej…

Dziedzina funkcji

Dziedzina funkcji Zanim przejdziemy do tłumaczenia, czym jest dziedzina funkcji pomnijmy, że dla funkcji $f$ działającej ze zbioru $X$ w zbiór $Y$, dla $x\in X, y\in Y$ mamy: $$\overbrace{f(\underbrace{x}_{Argument})}^{Wartość funkcji}=\overbrace{y}^{Wartość funkcji}$$ Dokładniejsze wyjaśnienie pojęć argumentu i wartości funkcji znajdziesz tutaj. Dziedziną funkcji nazywamy zbiór wszystkich argumentów tej funkcji. Czasem dziedzinę funkcji zmniejszamy tylko do interesującego … Więcej…

;