Punkty i odcinek

Łączna liczba - 2

Długość odcinka

Długość odcinka – teoria Długość odcinka o końcach w punktach $A=(x_a,y_a)$ i $B=(x_b,y_b)$ jest dana wzorem: $$\Large{\left|AB\right|=\sqrt{(x_b-x_a)^2+(y_b-y_a)^2}}$$ Interpretacja geometryczna: Uwaga: Tego nie musisz wkuwać! Wybrane wzory matematyczne – CKE strona 4. Wyznaczanie długości odcinka Przykład: Punkty $A=(0,5)$ i $B=(-2,3)$ są końcami odcinka $AB$. Znajdź długość odcinka $AB$. Skoro $A=(0,5)$, to $x_a=0$, $y_a=5$. Skoro $B=(-2,3)$, to $x_b=-2$, … Więcej…

Środek odcinka

Wyznaczanie środka odcinka Współrzędne środka odcinka $AB$ obliczamy za pomocą wzoru: $$\Large{C=(\frac{x_a+x_b}2,\frac{y_a+y_b}2)}$$ Przykład: Punkty $A=(0,5)$ i $B=(-2,3)$ są końcami odcinka $AB$. Znajdź środek odcinka $AB$. Z treści zadania wiemy, że: $A=(0,5)$, więc $x_a=0$, $y_a=5$ $B=(-2,3)$, więc $x_b=-2$, $y_b=3$ Skorzystajmy ze wzoru: $$C=(\frac{x_a+x_b}2,\frac{y_a+y_b}2)$$ $$C=(\frac{0+(-2)}2,\frac{5+3}2)$$ $$C=(-\frac22,\frac82)$$ $$C=(-1,4)$$ Odpowiedź: Środkiem odcinka $AB$ jest punkt $C=(-1,4)$. Przykład: Punkty $A=(0,5)$ i $B=(x_b,y_b)$ … Więcej…

;