Typowe funkcje

Łączna liczba - 3

Funkcja Wykładnicza

Funkcja wykładnicza Jak wskazuje sama nazwa, w funkcji wykładniczej nasza zmienna znajduje się w wykładniku potęgi, zatem: Funkcja wykładnicza to funkcja postaci: $$f(x)=a^{x}$$ gdzie „a” jest stałą taką, że $a>0.$ (Czasem od a wymaga się również, aby było liczbą różną od 0, gdyż w tym przypadku funkcja upraszcza się do funkcji stałej równej 1) Tłumaczenie … Więcej…

Funkcja logarytmiczna

Funkcja logarytmiczna ma następujący wzór: $$\Large{f(x)=\log_{a}x}$$ gdzie $a$ to podstawa logarytmu, a $b$ to liczba logarytmowana. Dziedzina funkcji logarytmicznej W powyższym wzorze zakładamy, że $a>0$; $a \neq 1$; $x>0$. Uwaga: Więcej o dziedzinie funkcji logarytmicznej znajdziesz na stronie dziedzina logarytmu. Jak wygląda wykres funkcji logarytmicznej? Wykresem tej funkcji jest krzywa (wyglądająca jak łuk – zupełnie … Więcej…

[INTERAKTYWNE] Funkcja logarytmiczna

Zaznacz podaną funkcję, aby zobaczyć jak wygląda jej wykres. Poniższy widget pokazuje jak zmienia się wykres funkcji logarytmicznej w zależności od różnych wartości podstawy logarytmu. Uwaga: Więcej zagadnień matematycznych odnoszących się do widgetu znajdziesz na stronie funkcja logarytmiczna. Funkcja logarytmiczna Funkcja logarytmiczna ma wzór: $$\Large{f(x)=log_a x}$$ gdzie $a$ to tzw. podstawa logarytmu. Zakładamy przy tym, … Więcej…

;