Równanie prostej

Łączna liczba - 4

Prosta przechodząca przez dwa punkty

Wyznaczanie prostej przechodzącej przez dwa punkty Pokażemy jak wyznaczyć prostą przechodzącą przez dwa punkty. Wyobraź sobie układ współrzędnych, umieść na nim dwa dowolne punkty (gdziekolwiek 🙂 ). Spróbuj je ze sobą połączyć, a teraz po prostu przedłuż ten odcinek. Gotowe! Rozwiązując zadania przyjmujemy z góry, że $A=(x_a,y_a)$ i $B=(x_b,y_b)$. Nie ma znaczenia który z punktów … Więcej…

Symetralna odcinka

Symetralna odcinka – teoria Wyobraź sobie, że na pustej kartce pojawią się dwa punkty $A$ i $B$. Połącz je ze sobą – masz już odcinek. Znajdź punkt $C$, który dzieli odcinek $AB$ na pół (czyli $AC=BC$). Przez punkt $C$ poprowadź prostą prostopadłą do odcinka $AB$. Symetralna odcinka jest tą prostą 🙂   Symetralna odcinka – prosta … Więcej…

Odległość punktu od prostej

Odległość punktu od prostej- teoria Odległość punktu $P=(x_p,y_p)$ od prostej opisanej równaniem ogólnym prostej $Ax+By+C=0$ oznaczana $d$ jest to najmniejsza z odległości między nimi:$$\Large{d=\frac{\left|A\cdot x_p+B\cdot y_p+C\right|}{\sqrt{A^2+B^2}}}$$ Interpretacja geometryczna: Uwaga: Tego nie musisz wkuwać! Wybrane wzory matematyczne – CKE strona 5. Obliczanie odległości punktu od prostej Przykład: Oblicz odległość punktu $P=(1,2)$ od prostej $k:$ $2x+4y-1=0$. Łatwo … Więcej…

Współczynnik kierunkowy prostej

Zanim opiszemy jak wyznaczyć współczynnik kierunkowy prostej przypomnijmy podstawowe informacje dotyczące wzoru funkcji liniowej. W równaniu kierunkowym prostej $y=a\cdot x+b$ współczynnikiem kierunkowym prostej nazywamy liczbę $a\in\mathbb{R}$. Wartość tej liczby możemy wyznaczyć wiedząc, że $$\Large{a=tg\alpha}$$ gdzie $\alpha$ jest kątem nachylenia prostej $y$ do osi $OX$. Współczynnik kierunkowy prostej – interpretacja geometryczna: Uwaga: Rozwiązując zadania dotyczące dotyczące … Więcej…

;