Typowy obszar zmienności mówi nam o tym jakie wartości typowo przyjmuje dana cecha. Wyróżniamy dwa rodzaje typowego obszaru zmienności: klasyczny $X_{typ}\in(\overline{X}-s,\overline{X}+s)$ pozycyjny $X_{typ}\in(Me-Q,Me+Q)$ Typowy obszar zmienności klasyczny Typowy obszar zmienności klasyczny wyznaczamy ze wzoru: $$X_{typ}\in(\overline{X}-s,\overline{X}+s)$$ gdzie $\overline{X}$ to średnia, zaś $s$ jest odchyleniem standardowym. Uwaga Na ogół około 67% $(\frac{2}{3})$ wszystkich obserwacji przyjmuje wartości z tego … Więcej…