Jak odczytać wartość prawdopodobieństwa korzystając z tablic?

Przykład: Odczytać wartość prawdopodobieństwa dla rozkładu normalnego $\Phi(1,65)$.

Zauważmy, że $u=1,65$.

W pierwszej kolumnie szukamy wartości $1,6$, dzięki czemu znajdziemy wiersz, w którym jest szukana wartość prawdopodobieństwa.

W pierwszym wierszu odnajdujemy wartość $0,05$, która wyznacza odpowiednią kolumnę, w której znajduje się szukana wartość prawdopodobieństwa.

Szukane prawdopodobieństwo odczytujemy na przecięciu wyznaczonego wiersza i kolumny. Zatem

$\Phi(1,65)=0,950529$

Jak odczytać kwantyl z tablic?

Przykład: Odczytać kwantyl rozkładu normalnego $\Phi(u)=0,732$.
Wiemy, że $\Phi(u)=0,732$. Zatem szukamy $u$.

Z tabeli wybieramy wartość, która jest najbardziej zbliżona do $0,732$, czyli $0,732371$. Odszukana wartość wskazuje nam konkretną kolumnę i wiersz tabeli.

W pierwszej kolumnie odczytujemy wartość $u=0,6$, zaś w pierwszym wierszu odczytujemy wartość $u=0,02$.

Zatem kwantyl $u$ jest równy
$u=0,6+0,02=0,62$

5+