Blog

test akordeonu

0 komentarzy

 • Rozkład Bernoulliego – wzory


 • Dominanta – teoria


 • Rozkład Bernoulliego – wzory


 • Dominanta – teoria


 • podaje tytul

test kursu 2

0 komentarzy

Dominanta

 • Dominanta – wszystkie wzory

 • Dominanta – teoria

 •  Lekcja 0: Dominanta – wstęp 5:31

 • Przykład: Badania wykazały, że 20% Polaków nie posiada karty kredytowej. Z jakim prawdopodobieństwem w grupie 5 Polaków, 2 osoby nie będa posiadać karty kredytowej?

 • Przykład: Pewna parabola jest opisana równaniem $y=2x^2+bx+8$ , gdzie b jest dowolną liczbą rzeczywistą. Wyznacz wszystkie wartości parametru b, dla których wierzchołek paraboli leży nad osią OX.

 • Lekcja 1: Dominanta w szeregu przedziałowym 31:12

 • Przykład: Pewna parabola jest opisana równaniem $y=2x^2+bx+8$ , gdzie b jest dowolną liczbą rzeczywistą. Wyznacz wszystkie wartości parametru b, dla których wierzchołek paraboli leży nad osią OX.

Jak zdobyć pieniądze na studia bez pracowania? 5 stypendiów dla przyszłych maturzystów

0 komentarzy


Do matury zostały niecałe dwa tygodnie! Czas najwyższy więc wejść na wysokie obroty i z dwa razy większą mocą atakować podręczniki i notatki.  Bo tuż po niej w nagrodę czekają na Was najdłuższe wakacje, które będą też jednymi z ostatnich okresów całkowitej wolności w Waszym życiu. Warto więc zadbać o to, żeby było to niezapomniany czas, podczas którego będziecie robili niesamowite rzeczy!

Wielu przyszłych studentów zaczyna myśleć o finansach na studiach. Być może zamierzacie podjąć pracę u ojca, w lokalnym spożywczym lub zbierać truskawki, bo potrzebujecie pieniędzy na studia.

Z pomocą mogą przyjść stypendia, które zapewnią Wam kasę na start i/lub w trakcie studiowania. Dzięki nim spokojnie będziecie mogli skorzystać z najdłuższych wakacji w Waszym życiu a potem studiować bez podejmowania pracy i nie martwić się o finansowanie studiów.

W tabeli znajdziecie ich małe podsumowanie, a po szczegółowe informacje zapraszamy do dalszej części artykułu.

 

STYPENDIUM

JAK APLIKOWAĆ TERMIN UWAGI

Indeks Start2Star

online 15.05.2018

dla aktywnych społecznie z wybitnymi zdolnościami

“Rozwiń skrzydła”

formularz

01.06.2018 dla maturzystów z niezamożnych rodzin

Fabryki marzeń

formularz

30.06.2018

dla osiągających sukcesy w nauce, sporcie lub kulturze, z niezamożnych rodzin

Pomostowe

online

17.08.2018

dla 1000 studentów+ warsztaty i staże

“Nowe technologie dla dziewczyn” online 30.06.2018

dla dziewczyn – 12000zł + mentoring

 

Program stypendialny Indeks Start2Star

Aplikacja: online

Termin: 15.05.2018

Program stypendialny Fundacji im. Lesława A. Pagi skierowany do najbardziej uzdolnionych i aktywnych (w działalności społecznej lub w wolontariacie) maturzystów pochodzących z rodzin niezamożnych. W ramach programu przewiduje się wypłacanie miesięcznego stypendium w wysokości 1300 zł brutto przez cały okres studiów (regulaminowy) dla 15 osób wybranych przez Komisję.

Program przeznaczony jest zarówno dla osób na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia, a środki mogą być przeznaczone nie tylko na same koszty kształcenia, ale również koszty związane z rozwijaniem zainteresowań i edukacją (np. kursy języków obcych, książki).

Stypendyści są w ciągłym kontakcie z Fundacją, która kontroluje przebieg ich postępów oraz rozwój zainteresowań. Fundacja pomaga również stypendystom w rozplanowaniu ścieżki zawodowej i wejściu na rynek pracy.

Stypendia Funduszu „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J.Putka

Aplikacja: formularz

Termin: 01.06.2018

Fundusz istnieje od 2011 roku, a jego środki pochodzą z darowizn indywidualnych oraz 1% podatku dochodowego osób fizycznych. Środki skierowane są dla młodzieży pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, które nie mają szansy na pójście na studia bez wsparcia finansowego. O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć studia na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich na polskich uczelniach państwowych.

Fundusz oferuje pokrycie kosztów tj.:

 • koszty rekrutacji (opłaty rejestracyjne, dojazd na egzaminy wstępne),
 • koszty studiowania na I rok studiów w kwocie 630 zł wypłacanych co miesiąc przez 10 miesięcy od września,
 • koszty studiowania na II i III rok.

Od 2011 roku Fundusz przyznał 192 stypendia rekrutacyjne, 100 stypendiów na I rok studiów, 61 na II i 26 na III.

Stypendia Fundacji Fabryki Marzeń

Aplikacja: formularz

Termin: 30.06.2018

Stypendia skierowane są dla dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych, które nie mają więcej niż 25 lat i chcą rozwijać zainteresowania i rozwijać pasje. Aby móc ubiegać się o stypendium należy wykazywać się ponadprzeciętnymi sukcesami w nauce, sporcie lub kulturze oraz pochodzić z rodziny, w której dochód przypadający na osobę nie przekracza 2000 zł netto.

Fundacja przyznaje stypendium na rok wypłacane w równych ratach co miesiąc. Istnieje możliwość przedłużenia okresu otrzymywania stypendium. W przypadku niepełnoletnich ubiegających się o stypendium wniosek powinien być złożony przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Do aplikacji należy dołączyć:

 • dowód (w postaci dokumentu) potwierdzający osiągnięcia,
 • zaświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok,
 • zaświadczenie o innych dochodach (np. alimentacyjnych)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Program Stypendiów Pomostowych

Aplikacja: online (od 2 lipca)

Termin: 17.08.2018

Program Stypendiów Pomostowych jest organizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Skierowany jest dla maturzystów pochodzących ze wsi lub małych miejscowości oraz z rodzin niezamożnych, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać jeden z czterech warunków:

 • pochodzenie z rodziny byłego pracownika PGR,
 • bycie finalistą olimpiad przedmiotowych w ponadgimnazjalnej szkole,
 • pochodzenie z rodziny wielodzietnej (minimum troje dzieci),
 • bycie wychowankiem rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka.

Stypendia wypłacane są przez I rok studiów co miesiąc w wysokości 500 zł przez 10 miesięcy. Jeżeli po I roku studiów dany student osiąga dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o kolejne stypendium na II, III, IV lub V rok studiów lub o stypendium językowe, doktoranckie lub nawet staż.

W roku akademickim 2018/2019 około 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym kilkuset studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”

Aplikacja: online

Termin: 30.06.2018

Program organizowany jest przez Intel-Perspektywy i skierowany jest dla młodych kobiet, które wiążą swoją przyszłość z branżą technologiczną lub z karierą naukową poświęconą technologiom. Program przewiduje przyznanie 25 stypendiów na rok akademicki 2018/2019.

Stypendium ma charakter zarówno finansowy (12 000 zł brutto), które ma pokryć część kosztów studiowania, jak i merytoryczny, gdyż każda ze stypendystek jest pod opieką Mentora i Mentorki. Część z nich ma również zagwarantowany udział w programie stażowym w Intel Technology w Gdańsku z największym centrum R&D Intel w Europie.

Aby móc ubiegać się o udział w programie należy:

 • być maturzystką 2018, która w roku akademickim 2018/2019 podejmą studia na wybranych kierunkach (tutaj pełna lista),
 • być studentką, która studiuje na wybranych kierunku (tutaj pełna lista) i przejdzie proces rekrutacyjny (z wyjątkiem studentek ostatniego semestru studiów magisterskich oraz studentek ostatniego semestru studiów inżynierskich nie planujących pójścia na studia magisterskie).

Tablice interaktywne – innowacyjny sprzęt, który ułatwia prowadzenie lekcji i motywuje uczniów do nauki

0 komentarzy

W wielu pracowniach matematycznych w ciągu ostatnich lat pojawiły się tablice interaktywne. Jednak stoją często w rogu sali nieużywane i zapomniane i zarastają kurzem. A tablice multimedialne ułatwiają prowadzenie lekcji dla uczniów w każdym wieku.

W tym artykule opiszemy jak w łatwy sposób można wykorzystać wszystkie funkcjonalności tablicy multimedialnej. Po przeczytaniu będzie już dokładnie wiadomo:

 1. Co to jest tablica interaktywna i jakie korzyści może przynieść,
 2. Jak zdobyć tablicę multimedialną dla swojej szkoły,
 3. Jak pozyskać tablicę multimedialną do swojej pracowni,
 4. Skąd brać materiały na lekcje i jak je stworzyć,
 5. Jak prowadzić lekcję nie wstając z biurka dzięki tablicy interaktywnej i specjalnemu tabletowi piórkowemu.

A dzięki tablicy interaktywnej:

 • Uczniowie będą w stanie lepiej zrozumieć dany materiał np. funkcję kwadratową na matematyce, dzięki możliwości wyświetlania przejrzystych wykresów,
 • Lekcja będzie wyglądać bardziej efektownie, np. może zrobić wrażenie podczas wizytacji dyrektora,
 • Uczniowie będą bardziej zaangażowani w pracę z tablicą multimedialną niż przy czytaniu teorii z podręcznika,
 • Nauczyciele będą mogli rozstać się na zawsze z kredą i gąbką do ścierania tablicy oraz prowadzić lekcje prosto z biurka.

Co to właściwie jest tablica interaktywna?

To specjalna tablica, na której:

  • Można wyświetlać treści z komputera za pomocą projektora,
  • Można pokazywać pokazywać wykresy, przekształcenia, figury i bryły, wyświetlać filmiki i prezentacje

Tablica matematyczna działa więc jak duży ekranu dotykowy, którym można sterować za pomocą specjalnego pisaka lub naszych palców.

Uczniowie mogą na tablicy np. obracać figury, rysować wykresy.

Jak tablica interaktywna może pomóc uczniom i nauczycielom?

Na co pozwala tablica interaktywna? Efekt
1)Używanie gotowych scenariuszy lekcji, aplikacji, interaktywnych stron, gier i symulacji. Lekcje stają się ciekawsze, bardziej uporządkowane i angażujące uczniów. Gotowe materiały ułatwiają prowadzenie lekcji.
2) Nagrywanie lekcji. Uczniowie mogą jeszcze raz przejrzeć materiał i lepiej się nauczyć.
3) Lepsza współpraca w relacji uczeń-nauczyciel. Zwiększenie zaangażowanie uczniów, większa motywacja uczniów do nauki i lepsze wyniki w nauce (oceny, wyższe wyniki na maturze).
4) Prowadzenie lekcji prosto z biurka za pomocą specjalnych tabletów piórkowych. Łatwiejsze i mniej męczące prowadzenie lekcji, lepsza przejrzystość i czytelność notatek.

Jak uzyskać tablicę interaktywną dla swojej klasy?

Poprzez zapisanie się do programu rządowego Aktywna Tablica, który jest przewidziany na lata 2017-2019. Aby przystąpić do programu należy:

 1. Jako szkoła należy wystąpić do organu prowadzącego szkołę (Wójt, Rada Gminy) o chęć przeznaczenia części środków na ten cel (program przewiduje uzyskanie 80% dofinansowania z budżetu państwa),
 2. Po uzyskaniu zgody, wystarczy wypełnić wniosek ze strony http://www.aktywnatablica.org/ (można znaleźć też tam wszystkie szczegóły odnośnie programu) i wraz ze zgodą od organu prowadzącego złożyć go osobiście lub korespondencyjnie w Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Na każdą szkołę ubiegającą się o udział w programie przewidziano maksymalnie 14 tysięcy złotych dofinansowania.

W razie wątpliwości warto odwiedzić tą stronę lub tą.

Jak używać tablic interaktywnych, aby uatrakcyjnić lekcję?

Obsługa tablic interaktywnych może wydawać się skomplikowana na pierwszy rzut oka, ale to potężne narzędzie, za pomocą którego można zwiększyć zainteresowanie uczniów i zmotywować ich do pracy.

Co umożliwiąją tablice interaktywne?

Przede wszystkim pozwalają na skorzystanie z:

 • aplikacji umożliwiających graficzne przedstawianie materiału (np. Geogebry do rysowania wykresów, matematycznego zoo uczenia się tabliczki mnożenia),
 • symulacji (np. zabranie uczniów na podróż dookoła świata dzięki Google Earth),
 • gotowych scenariuszy lekcji (z rysunkami, teorią i zadaniami do zrobienia).

A nauka w ten sposób na pewno bardziej im się spodoba niż wałkowanie po raz setny tego samego podręcznika.

Skąd brać materiały na tablicę interaktywną?

Tworzenie materiałów cały czas trwa i każdego dnia można znaleźć coś nowego, co będzie można wykorzystać podczas lekcji. Najważniejsze jest jednak wiedzieć, gdzie szukać, żeby nie tracić bezowocnie czasu i nerwów.

Możemy:

 1. Wykorzystać materiały od producentów tablic interaktywnych,
 2. Skorzystać z portali edukacyjnych oferujących takie materiały,
 3. Stworzyć materiały samemu (poniżej opisujemy jak),
 4. Lub skorzystać z aplikacji takich jak Matematyczne Zoo z grami dla najmłodszych czy Geogebra – narzędzia do wizualizowania pojęć matematycznych.

Pomocni producenci tablic interaktywnych

Pierwszym źródłem gotowych materiałów są strony najbardziej popularnych producentów tablic interaktywnych: Smart, Promethean i Mimio.

Smart:

 • Najbardziej znany sprzedawca tablic,
 • Dostarcza gotowe już materiały tj. scenariusze lekcji, tutoriale do korzystania z tablic, artykuły – po polsku, do znalezienia tutaj: https://tablice.net.pl .

Proemthean:

 • też publikuje materiały online, ale tylko w angielskiej wersji językowej,
 • strona firmy pozwala na uzyskanie pomocy online lub zakup materiałów na lekcję (głównie gotowe opracowane tematy zajęć do zaprezentowania uczniom – teoria i zadania lub pytania do przećwiczenia),
 • wiele lekcji udostępnionych na stronie jest bezpłatnych.

Mimio:

 • producent tańszych tablic,
 • na polskiej stronie serwisu można znaleźć dużo informacji o produktach (opis, funkcjonowanie, dostępne dodatki),
 • gotowe materiały do prowadzenia zajęć dostępne są już tylko na głównej stronie i mają tylko angielską wersję językową.

Portale edukacyjne z materiałami na tablice interaktywne

Drugim miejscem, skąd można pozyskać materiały na lekcję są portale edukacyjne.

 • Klasoteka – zebrane materiały na tablice interaktywne (głównie gry i symulacje do ćwiczeń, powtórki przed sprawdzianem), ale na razie tylko dla szkół podstawowych.

 • Scenariuszelekcji – gotowe scenariusze do lekcji zupełnie darmowe dla dzieci od wieku przedszkolnego do 8 klasy. W scenariuszach można znaleźć animacje, gry i symulacje, gotowe prezentacje do poprowadzenia lekcji i karty do samodzielnej pracy uczniów.

 • Topmarks – przygotowane już materiały specjalnie pod tablice interaktywne. Można wybrać przedmiot oraz grupę wiekową. Zawiera przygotowane plany zajęć, ćwiczenia, gry.

Strona ma tylko angielską wersję językową. Jednak można skorzystać z aplikacji rysującej wykresy czy gry do ćwiczeń w liczeniu:

 • Exchane-smarthtech– przygotowane i darmowe scenariusze lekcji, a także kilka ćwiczeń. Lekcje z różnych przedmiotów i dodatkowo gry edukacyjne do wykorzystania na lekcji. Dostępna polska wersja językowa.

 • Cyfrowaszkoła – przygotowane już lekcje z kilku przedmiotów. Dodatkowo zawiera samouczki i ekstra wskazówki do przygotowywania lekcji. Udostępnia również platformę do dzielenia się przygotowywanymi już materiałami z innymi i pozwala w ten sposób na wymianę z nauczycielami z całej Polski.

 Jak przygotować własne materiały na tablicę interaktywną?

W przypadku braku lub niedostatecznego opracowania danego tematu w gotowych scenariuszach lekcji można przygotować własny scenariusz danej lekcji.

W celu uzyskania pomocy lub inspiracji warto odwiedzić portale edukacyjne, które na swoich stronach regularnie publikują wskazówki odnośnie tablic interaktywnych i samouczki, które dokładnie objaśniają ich funkcjonowanie oraz użytkowanie.

3 strony, które nauczą Cię przygotowywać materiały na tablicę interaktywną

 1. Scholaris – ogólny samouczek o tablicach interaktywnych z przydatnymi wskazówkami. Jest zwięzły i konkretny, ale dostarcza najważniejszych kluczowych informacji (jak korzystać, co pokazywać itd.). Pod tym adresem natomiast portal udostępnia prezentacje przedstawiające podstawowe funkcje tablicy multimedialnej, ich obsługę czy listę przydatnych akcesoriów i dodatków,
 2. Teacherled – artykuły prezentujące narzędzia do wykorzystania na tablicy interaktywnej. Każde narzędzie jest dokładnie opisane. Znajdują się tam głównie tematy z matematyki, a w szczególności z geometrii, takie jak na przykład generator wykresów, tablica do nauki tabliczki mnożenia, rysownik osi:

 1. Eduscapes– pokazuje jak przygotowywać materiały pod tablice interaktywne. Zawiera różne koncepty, każdy dokładnie wyjaśnia.

Bazy materiałów na wskazanych portalach edukacyjnych cały czas są aktualizowane, dlatego warto regularnie je odwiedzać.

Inne aplikacje, którymi uzupełnisz materiały na tablice matematyczne

Jednym z najsilniejszych walorów tablic interaktywnych jest możliwość skorzystania z dostępnych i darmowych aplikacji internetowych. Poniżej przygotowaliśmy dla Was zestawienie tych najciekawszych, które uatrakcyjnią Wasze lekcje, a także zapewnią uczniom możliwość pobrania na własne komputery. Będą oni mogli spokojnie poćwiczyć w domu i przyswoić materiał we własnym tempie, co zaowocuje lepszym przygotowaniem do zajęć i lepszymi ocenami.

Dla najmłodszych Matematyczne zoo

Matematyczne zoo – zadania dla dzieci w szkołach podstawowych (od zerówki do 7 klasy).

Po wejściu na stronę można bezpłatnie korzystać z udostępnionych gier i zabaw edukacyjnych. Tematy podzielone są według poziomu nauczania:

Po wybraniu danego tematu przed nami otwiera się gra lub quiz, dzięki którym uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę w atrakcyjny dla nich sposób:

Uczniowie przygotowujący się do sprawdzianu trzecioklasisty czy do egzaminu na koniec szkoły podstawowej mogą spróbować swoich sił w specjalnie przygotowanym teście:

Dodatkowo, w specjalnej sekcji można znaleźć zabawy edukacyjne jak na przykład sudoku, łamigłówki matematyczne czy zmierzyć się z innymi dziećmi w meczu z tabliczką mnożenia. Taka forma nauki w domu na pewno spodoba się uczniom i zmotywuje ich do pracy:

Do nauki geometrii, algebry i statystyki – Geogebra

Geogebra – to program przydatny do nauki geometrii, algebry, statystyki czy rachunku różniczkowego. Można go ściągnąć za darmo z głównej strony aplikacji. Poza programem znajdziemy w niej:

 • kalkulator do ściągnięcia,
 • liczne materiały (np. przykłady wykresów, przykładowe zadania) przygotowane już pod konkretne tematy.

Jej dużym plusem jest fakt, że można ją zainstalować na komputerze i korzystać z wersji offline w każdym momencie.

W Geogebrze istnieje wiele opcji zaprojektowania płaszczyzny. Można wybrać płaszczyznę pustą, z szeroką lub wąską siatką:

Można również korzystać z bogatego wachlarza narzędzi: rysowanie punktów i prostych, funkcji, wielokątów, okręgów, mierzenie kątów, przekształcenia:

Po kliknięciu program rysuje na bieżąco zadane komendy i powstaje bardzo przejrzysty rysunek, z którego można tłumaczyć uczniom zawiłe zagadnienia. Można kolorować proste, łączyć wybrane punkty, zaznaczać poszczególne figury:

Program jest łatwy do opanowania, a przy tym pomocny, bo wizualizuje dane zagadnienie dla uczniów. Uczniowie również mogą do niego zaglądać w domu i kreować własne wykresy, co jest dla nich okazją do powtórzenia wiadomości i opanowania ich lepiej.

Kalkulator i kreator wykresów w jednym – Desmos

Desmos to bezpłatne narzędzie przydatne do nauki matematyki, a w szczególności geometrii. Umożliwia tworzenie wykresów czy tabel i służy również jako kalkulator. Ma polską wersję językową i jest łatwy w użyciu. Za jego pomocą można zweryfikować swoje odręczne wykresy, szybko zinterpretować funkcje i znaleźć szczególne punkty na wykresach.

Desmos umożliwia również zbudowanie płaszczyzny z wybranymi przez nas parametrami:

Po wpisaniu funkcji od razu generuje wykres:

A kolejną funkcję zaznacza już innym kolorem, dzięki czemu płaszczyzna jest przejrzysta:

Dodatkowo, w zasobach Desmosa można znaleźć gotowe wykresy, z których można skorzystać w każdej chwili. Do dyspozycji mamy na przykład wykresy funkcji trygonometrycznych, przykłady paraboli czy hiperboli:

Jak prowadzić lekcję nie wstając z biurka?

https://static.pexels.com/photos/301792/pexels-photo-301792.jpeg

Długie stanie przy tablicy oraz brudne i suche dłonie od kredy to mniej przyjemna część pracy nauczyciela. Jednak wiadomo, że tablica to narzędzie niezbędne do tłumaczenia uczniom pewnych zagadnień i nie można się bez niej obyć.

Ale istnieje sposób, który umożliwia prowadzenie lekcji w sposób bardziej wygodny dla nauczyciela, a jednocześnie bardziej przystępny i ciekawszy dla uczniów. I dodatkowo pozwalający na wykorzystanie tablicy interaktywnej, która często stoi w sali zakurzona i nieużywana.

A tym sposobem jest specjalny tablet piórkowy – narzędzie, które umożliwia prowadzenie lekcji bez wstawania z biurka i zwiększa zaangażowanie uczniów!

Tablet piórkowy to tablet graficzny, po którym piszę się specjalnym piórkiem. Aby dobrze to zrozumieć wystarczy wyobrazić sobie, że tablet to kartka papieru, a piórko to długopis – notujemy na tablecie to, co zapisalibyśmy na tablicy lub kartce. Tak utworzone notatki lub rysunki tablet zapisuje na dysku lub na bieżąco wyświetla je na dużym ekranie połączonym z tabletem. Może działać więc na zasadzie zdalnej tablicy, przy której nie trzeba stać.

Do czego służy tablet piórkowy?

Tablet graficzny pozwala na tworzenie rysunków, notatek czy zapisków w formie odręcznej i wyświetlanie ich na tablicy interaktywnej. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie uczniom danego tematu rysując na bieżąco po tablecie specjalnym piórkiem nie wstając z krzesła i pokazując zapisywane treści w dużym formacie.

Pisz notatki na kartce, a wyświetlaj je dla uczniów na tablicy

Powyższe rysunki można od razu przenieść na tablicę interaktywną bez tworzenia ich w innych programach komputerowych. To, co narysujecie w 5 minut na kartce (której funkcję pełni tablet) zajęłoby 3 razy dłużej rysowane w tradycyjnym programie na komputerze za pomocą myszki. Tablet piórkowy oszczędza dużo czasu podczas lekcji.

Zalety tabletu piórkowego

Dzięki temu, że tablet piórkowy umożliwia wyświetlanie pisma odręcznego na komputerze, pozwala on na:

 • ułatwienie zajęć i pomoc przy tłumaczeniu trudnych zagadnień czy podawaniu przykładów,
 • prowadzenie lekcji nie wstając nawet z krzesła,
 • tworzenie notatek w formie papierowej, która wyświetla się uczniom w dużym formacie.

Jak wykorzystać tablet piórkowy?

Jego podstawowe funkcje uznaje się m.in.

 • opracowywanie tekstów,
 • tworzenie rysunków za pomocą komputera,
 • tworzenie plików tekstowych, graficznych,
 • przygotowywanie materiałów do prezentacji
 • tworzenie ilustracji do zadań.

I zostały już 10 lat temu wpisane na listę oficjalnych środków dydaktycznych przez MEN.

Jak działa tablet piórkowy?

Korzystanie i działanie tabletu zostało dokładnie przedstawione tutaj:

Jak kupić tablet piórkowy ze zniżką edukacyjną?

Tablety graficzne w tradycyjnych sklepach kosztują ponad 300 zł, ale wybrane modele tabletów firmy Wacom można kupić ze zniżką edukacyjną.

Żeby dostać zniżkę edukacyjną drogą mailową przesłać oficjalne zamówienie (w celu zakupu wacom bamboo na adres sklep@wacom.pl). W jednym roku akademickim można nabyć maksymalnie 2 tablety.

Komu przysługuje zniżka edukacyjna?

Przysługuje ona:

 • instytucjom edukacyjnym (akademickim lub zawodowym akredytowanym przez agencję rządową),
 • szkołom medycznym,
 • publicznym instytucjom badawczym,
 • urzędom administracji państwowej lub komisji edukacji instytucji edukacyjnych,
 • organizacjom charytatywnym (non-profit).

Zakupu przez stronę internetową mogą dokonać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele czy personel wyżej wymienionych instytucji.

Komu nie przysługuje zniżka edukacyjna?

Do zniżki nie kwalifikują się:

 • instytucje edukacyjne nieakredytowane przez agencję rządową,
 • muzea państwowe,
 • biblioteki publiczne,
 • ośrodki szkoleniowe,
 • osoby fizyczne.

Źródła:

 1. http://agraf.com.pl
 2. http://aktywnatablica.org
 3. http://cyfrowaszkola.pl
 4. https://tablice.net.pl
 5. https://tablice.net.pl
 6. http://scholaris.pl
 7. http://wacom.pl

Komisja wojskowa od A do Z

0 komentarzy

Jeśli w tym roku kalendarzowym kończsz 19 lat, prawdopodobnie przygotowujesz się do matury lub egzaminów zawodowych. Któregoś dnia otrzymujesz list, informujący, że wkrótce musisz się stawić do kwalifikacji wojskowej.

Przypominają ci się wszystkie historie z nią związane – o badaniu jąder, przymusowej służbie wojskowej.  Z tego poradnika dowiesz się, czy dotyczy cię komisja oraz jak się do niej przygotować.  Poznasz również opis przebiegu samej kwalifikacji, w tym komisji lekarskiej. Wszystko w jednym miejscu – od A do Z.

Dzięki temu oszczędzisz czas na kompletowaniu dokumentów i unikniesz stresu związanego z badaniami lekarskimi czy zawiłością procedur.

Służba wojskowa w Polsce – dobrowolna czy obowiązkowa?

Jak pewnie wiesz, w Polsce nie ma już obowiązku służby wojskowej – nikt nie każe ci iść do wojska.

Ustawa „O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej” mówi, że każdy obywatel ma obowiązek obrony Ojczyzny. Nie oznacza to koniecznie tak zwanego „pójścia w kamasze”.

Obrona to także m. in. zwalczanie skutków klęsk żywiołowych czy edukacja na rzecz bezpieczeństwa. Oznacza to, że twoim obowiązkiem jest na przykład:

 • uczestnictwo w zajęciach “edukacji dla bezpieczeństwa” w szkole
 • świadczenie osobiste i rzeczowe – przykładowo prezydent twojego miasta może w razie katastrofy żywiołowej powołać cię do pomocy przy usuwaniu jej skutków oraz udostępnienia twojej własności – samochodu czy piły mechanicznej. Obecnie to prawo używane jest bardzo rzadko.
Ludzie sprzątający po katastrofie naturalnej
Do pełnienia świadczeń osobistych można zostać powołanym na przykład podczas klęsk żywiołowych.

WKU, kwalifikacja, wezwanie – podstawowe pojęcia

Aby państwo wiedziało, jakimi dysponuje zasobami potrzebnymi do zapewnienia krajowi bezpieczeństwa, powołana została Wojskowa Komenda Uzupełnień – w skrócie WKU.

WKU musi wiedzieć ile obywateli jest zdolnych do ewentualnej służby, dlatego raz w roku organizuje kwalifikację wojskową , w której w danym roku musi wziąć udział część obywateli. Potoczną nazwą kwalifikacji jest komisja wojskowa, dlatego te dwa wyrażenia będą używane zamiennie. 

Osoby, których obowiązek dotyczy w danym roku otrzymują list z wezwaniem do stawienia się do kwalifikacji.

Kto może a kto musi przyjść na “komisję”?

Obowiązek kwalifikacji w dotyczy:

 • mężczyzn, którzy w danym roku kończą 19 lat – czyli w 2018 roku kwalifikacja czeka rocznik ‘99
 • kobiet, które w danym roku uzyskają potrzebne wojsku kwalifikacje (kierunki medyczne, psychologiczne i weterynaryjne). Jeśli w tym roku uzyskasz tytuł technika weterynarii czy lekarza medycyny, spodziewaj się listu z wezwaniem na komisję.
 • Wszystkich, którzy podczas wcześniejszej kwalifikacji otrzymali kategorię B, a wyznaczony czas niezdolności do służby minął.

W praktyce więc najczęściej kwalifikacja dotyczy uczniów 3 klasy szkoły ponadgimnazjalnej – wszystkich mężczyzn i kobiet uczących się lub studiujących kierunki takiej jak medycyna, psychologia czy pielęgniarstwo..

Jak wygląda komisja wojskowa dla dziewczyn? Czy będę podchodzić do komisji z chłopakami?

Jak wcześniej zostało wspomniane, obowiązek kwalifikacji wojskowej dotyczy tylko kobiet, które posiadają lub nabędą kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej.

Jeśli chcesz wstąpić do wojska, możesz też poddać się kwalifikacji jako ochotnik. Wiąże się to z tym, że będziesz traktowana przez wojsko tak jak ci, którzy musieli zgłosić się obowiązkowo. W razie mobilizacji, będziesz więc musiała stawić się do pełnienia służby wojskowej.

Aby zgłosić się jako ochotnik, należy zadzwonić do swojego WKU. Kwalifikacja kobiet odbywa się w odrębne dni niż mężczyzn – nie ma więc obaw, że będziesz musiała poddawać się badaniom lekarskim wraz z mężczyznami.

Kobieta przechodząca badanie podczas komisji wojskowej
Obecnie panie coraz częściej decydują się na karierę w wojsku.

Znajdź swoją Wojskową Komendę Uzupełnień

W dalszej części artykułu wielokrotnie będziemy się odwoływać do “twojej” WKU. Gdzie ona się znajduje? Kiedy odbywa się twoja kwalifikacja? – odpowiedzi na te pytania znajdziesz na stronie swojej komendy.

Oto jak jej szukać:

Najpierw musisz znać miejsce swojego zameldowania – musi to być meldunek na pobyt stały lub czasowy na dłużej niż 3 miesiące.

Najszybszą metodą jest wpisanie do wyszukiwarki google: [nazwa gminy twojego meldunku] WKU

Jeśli wyniki nie dały jednoznacznej odpowiedzi, udaj się na stronę ze spisem wojskowych komend uzupełnień

Wyszukaj w nim komendę najbliższą twojemu miejscu zamieszkania. Dla pewności na stronie głównej danej WKU (link podany w spisie) możesz znaleźć mapę gmin, które do niej należą.

Na stronie swojej komendy znajdziesz przydatne informacje, dotyczące przebiegu kwalifikacji w twoim regionie.


Kiedy odbywa się moja kwalifikacja wojskowa? Ile będzie trwała?

Nie ma z góry ustalonego czasu, w którym komisja odbędzie się dla twojego regionu. Obecnie od lat mieści się on w przedziale styczeń – koniec kwietnia. Nie musisz więc obawiać się, że termin zbiegnie się z ważnymi egzaminami czy planami na lato.

Czas trwania komisji różni się zależnie od miejsca i sposobu organizacji. Zazwyczaj całość trwa kilka godzin w ciągu jednego dnia. Aby wystarczyło kilka godzin by mieć wszystko za sobą, kluczowe jest wcześniejsze przygotowanie odpowiednich dokumentów. Czego będziesz potrzebować dowiesz się w dalszej części poradnika.

Jak sprawdzić kiedy mam komisję?

Musisz odnaleźć swoją WKU. W styczniu lub lutym powinny znaleźć się tam informacje o przebiegu kwalifikacji.

O konieczności stawienia się do kwalifikacji zostaniesz poinformowany listownie. W wezwaniu znajdzie się miejsce, dokładny czas, informację, co należy zabrać ze sobą oraz instrukcję, jak należy postępować, w wypadku kiedy nie możemy się zjawić na miejscu w danym terminie.

Pobierz wzór wezwania, które otrzymasz listem

Nie mogę się stawić do kwalifikacji – co teraz?

W takim wypadku powinieneś zawiadomić o tym fakcie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z którego otrzymałeś list. Najłatwiej jest to zrobić dzwoniąc pod numer, który znalazł się na pieczęci urzędu. Pieczęć znajdziesz w na kartce z wezwaniem.

Otrzymałem list wzywający do kwalifikacji. Co jeśli nie przyjdę?

Niedopełnienie obowiązku kwalifikacji, bez uzasadnionej przyczyny, może skutkować nałożeniem grzywny lub przymusowym doprowadzeniem przez Policję do kwalifikacji wojskowej!

skrzynka pełna listów
Ignorowanie czy nieodbieranie listów z urzędów wcale nie pomoże uniknąć obowiązku kwalifikacji – lepiej szybko mieć to za sobą.

Kiedy przyjdzie list? Moi koledzy go otrzymali, a ja go nadal nie mam.

Wezwanie na kwalifikację powinieneś otrzymać co najmniej 7 dni przed jej terminem.

Nie ma potrzeby się stresować, kolejność i czas ich wysyłania jest dla gminy dowolny, o ile mieści się w podanym czasie.

Warto jednak sprawdzić, do kiedy w miejscu twojego meldunku odbywa się kwalifikacja.

Jeżeli nie otrzymałeś listu z wezwaniem,a ta w twoim regionie kończy się za mniej niż 7 dni, koniecznie zadzwoń do burmistrza lub prezydenta swojej gminy i opisz swoją sytuację. Nieotrzymanie wezwania, niezależnie od przyczyny, nie zwalnia z obowiązku kwalifikacji!

Przygotuj się do komisji

Bardzo częstym widokiem są osoby, wychodzące z pomieszczenia, w którym odbywa się kwalifikacja, tylko po to, by wrócić się do domu lub szkoły po potrzebne dokumenty. Można tego łatwo tego uniknąć!

Te rzeczy przygotuj wcześniej – potem może być za późno

 • Dokumentacja medyczna – masz obowiązek przynieść swoją dokumentację medyczną sprzed ostatnich 12 miesięcy – są to na przykład wyniki badań u okulisty czy badania krwi . Jeśli jednak posiadasz jakieś starsze, istotne dokumenty, np. o przebytych operacjach, kontuzjach i chorobach – zalecamy je również zabrać ze sobą – zależnie od komisji, mogą ci pomóc uniknąć chodzenia do szpitala na dodatkowe badania. W szczególności warto się zatroszczyć o aktualne wyniki badań wzroku – jeśli posiadasz wyraźną wadę, bez nich czeka cię wycieczka do najbliższego szpitala.
 • Aktualna fotografia o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy. Najlepiej weź takie, jakiego użyłeś przy wyrabianiu dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy.
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie lub zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia). Jeśli jesteś uczniem, otrzymasz je w sekretariacie szkoły.
 • Prawo jazdy – oczywiście pod warunkiem że je posiadasz
 • Dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument potwierdzający tożsamość – w razie braku dowodu, najlepszy jest paszport, ostatecznie prawo jazdy – pamiętaj, że legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym tożsamość!
 • Wojskowy dokument osobisty – zielona „książeczka wojskowa” – jeśli podchodzisz do kwalifikacji po raz kolejny.
 • Teczka – choć nie jest wymogiem, znacznie ułatwi radzenie sobie ze wszystkimi papierami, z którymi będziemy mieć do czynienia

Warto również zabrać ze sobą książkę czy słuchawki – czekanie w kolejce może się znacznie przedłużać.

Przed wyjściem na komisję upewnij się, że masz przy sobie każdą z wymienionych rzeczy – raczej nie uda się „nagiąć” procedur.

Jak się ubrać do komisji wojskowej?

Jeśli chodzi o strój – nie ma żadnych szczególnych wymogów, ten w którym chodzisz na co dzień do szkoły jak najbardziej się nadaje. Chociaż formalnie ubiór nie ma to żadnego wpływu na przebieg kwalifikacji, warto postarać się, by wyglądać schludnie – dzięki temu będziesz poważniej traktowany przez komisję.

Pytania, które możesz usłyszeć

Pytania, które zostaną zadane raczej nie wykraczają poza twoją aktualną wiedzę. Możemy zostać zapytani o:

 • Imię i nazwisko rodzeństwa oraz rodziców wraz z nazwiskiem panieńskim matki
 • Urazy, schorzenia, wada wzroku czy postawy
 • Stosowane używki (papierosy, alkohol, narkotyki)
 • Zainteresowania
 • Chęć do służby w wojsku

Szczególnie ten ostatni punkt wymaga przemyślenia.

Jeśli zastanawiasz się nad karierą w wojsku, podczas kwalifikacji na pewno uzyskasz wiele informacji na ten temat.  Być może dowiesz się, o zapotrzebowaniu na osoby o konkretnych kwalifikacjach czy o  przebiegu rekrutacji do poszczególnych jednostek w polskiej armii.

Przebieg komisji wojskowej

Nadchodzi dzień w którym w końcu trzeba spojrzeć w oczy lwu i zjawić się w opisanym w wezwaniu miejscu i terminie.

O ile przygotowałeś się zgodnie z naszym artykułem, nie powinieneś mieć problemu z przejściem przez kolejne etapy kwalifikacji – począwszy od rejestracji, będziesz prowadzony niemal „za rękę” do właściwych pomieszczeń w budynku, w którym odbywa się kwalifikacja.

Skupimy się na elementach, które sprawiają najwięcej kłopotu i stresu.

Komisja lekarska bez cenzury

Najbardziej kontrowersyjna część całej kwalifikacji. Być może słyszałeś historie o rozbieraniu się przed innymi, badaniu jąder, rozchylaniu pośladków przed komisją…

Jak to na prawdę wygląda? Najprościej powiedzieć – to zależy od komisji.

Możesz się spodziewać, że lekarz spyta o:

 • stosowanie używek,
 • tryb życia,
 • przebyte choroby
 • tatuaże

Zostaną przeprowadzone badania:

 • wzroku -jeśli zostanie wykazana wada wzroku, a nie posiadasz aktualnego wyniku badania wzroku, prawdopodobnie otrzymasz skierowanie do szpitala by je wykonać.
 • wagi
 • wzrostu
 • ciśnienia

Lekarz poprosi o rozebranie się do samej bielizny, by sprawdzić czy nie masz wad postawy, skóry czy deformacji ciała. Na tym się najczęściej kończy.

Zdarza się jednak, że dojdzie do badania genitaliów – pamiętajmy, że badanie wykonuje lekarz, dla którego jest to „chleb powszedni” – nie należy się go obawiać. Do takich badań dochodzi za parawanem, bez dostępu do wzroku osób postronnych. Jeśli chodzi o legendarne badanie odbytu czy prostaty – obecnie go nie uświadczysz podczas komisji.

Nagość nie jest dla lekarzy niczym szczególnym. Nikt od ciebie nie oczekuje sylwetki starożytnego atlety.

 

Twoje badanie przez komisję lekarską różniło się od tego opisu? napisz do nas maila/komentarz! koniecznie umieść czas i miejsce, gdzie się odbyło – pozwoli nam to na weryfikację informacji oraz aktualizację artykułu.

 

Kategorie zdolności do służby wojskowej

Po wywiadzie i badaniach komisja nada ci jedną z tak zwanych „kategorii”. Oto uproszczone wyjaśnienie “jak to działa”. Jeśli jesteś bardziej dociekliwy – poniżej jest umieszczony odpowiedni cytat z ustawy.

Kategoria A

Obecnie otrzymuje ją większość osób. Najprawdopodobniej otrzymasz ją jeśli:

 • posiadasz wszystkie kończyny
 • potrafisz się samodzielnie poruszać
 • nie posiadasz bardzo dużej wady wzroku (powyżej 4-5 dioptrii)
 • nie przebyłeś bardzo poważnych operacji (wycięcie wyrostka robaczkowego nie wystarczy)
 • nie masz wad organów wewnętrznych, na przykład niedoczynność tarczycy
 • nie masz chorób przewlekłych (cukrzyca)

Otrzymanie tej kategorii wiąże się z tym, że:

 • po 14 dniach od kwalifikacji będziesz mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Oznacza to również, że jesteś w rezerwie – tak jak pisaliśmy na początku, w razie potrzeby możesz zostać wezwany do świadczenia osobistego.
 • Będziesz mógł ubiegać się o zatrudnienie m. in. w wojsku, policji czy straży granicznej

Kategoria B

Różni się od kategorii A tym, że posiadasz jakiś czasowy uszczerbek na zdrowiu, na przykład:

 • złamanie ręki czy nogi
 • jesteś w trakcie rekonwalescencji po operacji
 • Niestety, otrzymanie tej kategorii wiąże się z koniecznością ponownego podejścia do kwalifikacji po wyznaczonym przez lekarzy okresie powrotu do zdrowia.

Niestety, “B” oznacza również, że po wyznaczonym przez komisję czasie powrotu do zdrowia będziesz musiał ponownie podejść do kwalifikacji.

Kategoria D

Oznacza, że nie spełniłeś warunków do kategorii A oraz nie przewiduje się poprawy stanu zdrowia w ciągu następnych 2 lat. Taką kategorię otrzymasz na przykład:

 • posiadając dużą wadę wzroku
 • nie słysząc na jedno ucho
 • przy poważniejszych wadach kręgosłupa
 • przy cukrzycy

Kategoria D oznacza, że masz uregulowany stosunek do służby wojskowej. Pod tym względem różni się od “A” tym, że w czasie pokoju nie możesz zostać wezwany do pełnienia świadczeń osobistych.

Kategoria E

Wiąże się z trwałym i dużym uszczerbku na zdrowiu. Otrzymują ją na przykład:

 • niepełnosprawni
 • większość chorych psychicznie
 • osoby z poważniejszymi wadami genetycznymi

Otrzymanie tej kategorii oznacza, że nie podlegasz jakiejkolwiek służbie wojskowej, zarówno w czasie pokoju jak i wojny.

Pamiętaj, że ostateczna decyzja, jaką dostaniesz kategorię zależy od wielu czynników, z nastrojem komisji włącznie. Jeśli pragniesz otrzymać jak najniższą kategorię – kluczowa może się okazać dokumentacja medyczna.


Cytat z ustawy:

 • kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
 • kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
 • kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Jakie dla mnie znaczenie ta ”kategoria”?

Zależnie od indywidualnych aspiracji, preferencji i światopoglądu, każdy może mieć inną „wymarzoną kategorię”. Można przekazać tę informację lekarzom z komisji – może się okazać, że pomiędzy kategoriami D a B jest bardzo cienka granica, którą lekarze są skłonni przesunąć zarówno dla pacyfisty, jak i przyszłego generała.

Osoby z kategorią „A” lub „D” po 14 dniach od wydania orzeczenia zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, więc będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Jest to warunek konieczny przy rekrutacji m. in. do policji czy straży granicznej.

poprzewracane, plastikowe żołnierzyki
Obecnie, dla większości osób podchodzących do kwalifikacji, otrzymana kategoria ma znaczenie symboliczne. Jeszcze nie tak dawno kategoria decydowała, czy dana osoba będzie musiała odbywać zasadniczą służbę wojskową.

Czy da się zmienić kategorię?

Pamiętaj, że od decyzji komisji możesz się odwołać do 14 dni od jej wydania – niezależnie od powodu, którym się kierujesz. Potem, jeśli posiadasz kategorię „A” lub „B” możesz się ubiegać o zmianę kategorii, co wiąże się z ponownym badaniem.

Ostatnie formalności – już prawie po komisji

Po badaniu pozostają już tylko formalności – rozmowa z przedstawicielem WKU. Będziesz pytany o chęć wstąpienia do wojska – jeśli takową zgłosisz, zostaniesz poinstruowany co do dalszego postępowania.

Od urzędników otrzymasz:

 • ulotki dotyczące kariery wojskowej, szkół oficerskich czy wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwowych.
 • wojskowy dokument osobisty – słynną, zieloną książeczkę wojskową – służy ona jako dokument identyfikacyjny przy kontaktach z administracją wojskową.
 • zwolnienie ze szkoły, obejmujące wszystkie dni, w które potrzebne ci były do przejścia całej kwalifikacji – czasami proces może się przedłużać ze względu na dodatkowe badania specjalistyczne.
zdjęcie zielonej książeczki wojskowej
Najważniejszym dokumentem potwierdzjącym odbycie komisji jest „książeczka wojskowa”

Wpis do książeczki

Jeśli otrzymałeś kategorię “A” lub “D”, 14 dniach od otrzymania książeczki możesz otrzymać wpis potwierdzający przeniesienie do rezerwy. Aby tak się stało, musisz udać się do swojej WKU. Taki wpis może być potrzebny w przyszłości na przykład przy rekrutacji do służb mundurowych.

Nie taki diabeł straszny…

Jak widać, cała sprawa z komisją, kwalifikacją, WKU i badaniami potrafi narobić dosyć sporego zamieszania, jeśli nie wiemy o co w tym wszystkim chodzi. Liczymy, że po przeczytaniu poradnika już wiesz czego się spodziewać, co robić i jak się przygotować, tak aby cała „akcja” przebiegła sprawnie.

Jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć, śmiało pisz w komentarzu lub mailem – postaramy się odpowiedzieć wedle naszej wiedzy lub zapytać eksperta. Brakująca treść będzie dodawana do artykułu. Zapraszamy do śledzenia bloga – wkrótce znajdziesz tu wiele przydatnych treści, szczególnie jeśli jesteś uczniem szkoły średniej.

Nasze źródła

Poradnik został napisany przede wszystkim na podstawie rozmaitych przepisów i rozporządzeń MON.

Jeśli nie straszny ci żargon prawniczy, tekst ustawy, która dotyczy “komisji” pobierzesz tutaj.

Aby znaleźć pozostałe aktualne akty prawne dotyczące kwalifikacji wojskowej wyszukaj frazę kwalifikacj* wojskow* w internetowym systemie aktów prawnych.
Otrzymasz chronologiczne zestawienie dokumentów dotyczących tego zagadnienia.