Regresja

Łączna liczba - 3

Prosta regresji

Regresja liniowa to znana z liceum funkcja liniowa, opisuje zależność pomiędzy 2 zmiennymi. $$\large {\hat{y_{i}} = a \cdot x_{i} + b}$$ gdzie: $\hat{y_{i}}$ – zmienna objaśniana (ilościowa), $x_{i}$ – zmienna objaśniająca (ilościowa lub binarna), $a$ – współczynnik regresji (interpretacja: o ile przeciętnie zmieni się wartość zmiennej $y$, jeśli wartość zmiennej $x$ wzrośnie o jedną jednostkę), … Więcej…

Linia trendu

Linia trendu to najczęściej funkcja prostoliniowa opisująca zmiany zjawiska w czasie $$ \large{y = a \cdot t + b}$$ gdzie y to wartość zjawiska w kolejnym okresie t $$\large {a = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(t_{i} – \overline{t} \right)\left(y_{i} – \overline{y} \right)}{\sum_{i=1}^{n} \left(t_{i} – \overline{t}\right)^{2}}}$$ $$\large{b = \overline{y} – a\overline{t} }$$ Linia trendu jest podobna do prostej regresji liniowej. … Więcej…

Zmienna objaśniana i objaśniająca (w modelu regresji)

W modelu regresji jeżeli prosta jest postaci: $\ y=ax+b$, to X to zmienna objaśniająca na podstawie której wylicza się zmienną objaśnianą. Inaczej nazywamy ją zmienną niezależną oraz zmienną endogeniczną. Y to zmienna objaśniana, której wartości są estymowane przez model statystyczny. Inaczej nazywamy ją zmienną zależną oraz zmienną egzogeniczną. Patrycja Kolanowska

;