Indeksy Dynamiki

Łączna liczba - 3

Średniookresowe tempo zmian

Średniookresowe tempo zmian (zwane również średnim lub średniorocznym tempem zmian czy wzrostu) mówi nam jak średnio zmieniają się wartości z okresu na okres. Możemy policzyć je na 2 sposoby: Wzór 1: Średniookresowe tempo zmian wykorzystując wartości w pierwszym i końcowym okresie. $$\LARGE{\overline{i}_{g}=\sqrt[n-1]{\frac{y_{n}}{y_{0}}}}$$ gdzie: $y_{n}$ to wartość z ostatniego okresu $y_{0}$ z pierwszego okresu $n$ to … Więcej…

Indeksy agregatowe

W przeciwieństwie do indeksów indywidualnych, które opisują zmiany w czasie zjawisk jednorodnych, indeksy agregatowe opisują zmiany w czasie zjawisk złożonych. Wytłumaczymy i zinterpretujemy wszystkie najważniejsze indeksy na typowym przykładzie: Przykład Poniższe zestawienie obrazuje wielkość sprzedaży trzech artykułów gospodarstwa domowego w pewnym sklepie oraz ich ceny w latach 2007 i 2010. Artykuł Wielkość sprzedaży (w tys. … Więcej…

Indeksy jednopodstawowe i łańcuchowe

W analizie dynamiki najczęstszym zagadnieniem spotykanym na kolokwiach i egzaminach są indeksy jednopodstawowe i łańcuchowe oraz średniookresowe tempo zmian. Indeksy jednopodstawowe Indeksy jednopodstawowe (o ustalonej podstawie) mówią nam jak zmieniła się wartość zjawiska w danym okresie względem okresu podstawowego $$i_{t/t^{*}}=\frac{y_{t}}{y_{t^{*}}}\hspace{4cm} \frac{y_{0}}{y_{0}} , \frac{y_{1}}{y_{0}} , \frac{y_{2}}{y_{0}} , \frac{y_{3}}{y_{0}} , \frac{y_{4}}{y_{0}} , \cdots , \frac{y_{n}}{y_{0}}$$ Dzielimy wartości … Więcej…

;