Kwadrat

kwadrat

$$ $$

 • wszystkie boki jednakowej długości
 • wszystkie kąty wewnętrzne 90$^\circ$
 • przekątne przecinają się pod kątem 90$^\circ$
 • przekątne równej długości
 • przekątne przecinają się w połowie
 • szczególny przypadek rombu

$$ $$
$$P = a \cdot a = a^{2}$$ $$Obw = 4 \cdot a$$

Romb

 • wszystkie boki jednakowej długości
 • suma miary sąsiednich kątów wynosi 180$^\circ$
 • przekątne przecinają się pod kątem 90$^\circ$
 • przekątne dzielą się w połowie

$$ $$
$$P = a \cdot h $$ $$ P = a^{2}\sin\alpha$$ $$ P = \frac{d\cdot e}{2}$$ $$Obw = 4 \cdot a$$

Deltoid

Deltoid wypukły

deltoid wypukły

Deltoid wklęsły

deltoid wklęsły

Własności deltoidu

 • przekątne przecinają się pod kątem 90$^\circ$
 • jedna z przekątnych dzieli drugą w połowie

$$ $$

Deltoid – wzory

$$ P = a\cdot b \cdot \sin\alpha$$ $$ P = \frac{f\cdot g}{2}$$ $$Obw = 2 \cdot a + 2 \cdot b$$