Ułamki

Łączna liczba - 2

Usuwanie niewymierności

Jak wiesz, ułamek zwykły jest w postaci $$\frac{a}{b}$$ gdzie: liczba $a$ to licznik, liczba $b$ to mianownik oraz $b \neq 0$. My zajmiemy się usuwaniem niewymierności z mianownika, to znaczy chcemy pomnożyć licznik i mianownik ułamka przez taki czynnik, aby w mianowniku otrzymać liczbę wymierną różną od zera. Pierwiastek kwadratowy/sześcienny Zacznijmy od usuwania pojedynczego pierwiastka. Weźmy liczbę … Więcej…

Wspólny mianownik

Naszym celem będzie sprowadzenie ułamków do wspólnego mianownika. Polega ono na rozszerzeniu ułamków (mnożeniu licznika i mianownika przez tą samą liczbę) tak, aby w mianowniku uzyskać wspólną liczbę dla wszystkich ułamków. To działanie jest niezbędne np. przy dodawaniu i odejmowaniu ułamków. Jak to zrobić? Weźmy dwa ułamki $\frac{2}{4}$ i $\frac{1}{3}$. Żeby znaleźć wspólny mianownik, to … Więcej…

;