Teoria Statystyki Opisowej

Łączna liczba - 2

Badanie statystyczne

Etapy badania statystycznego Przeprowadzając badanie statystyczne musimy zebrać interesujące nas informacje dotyczące określonej zbiorowości statystycznej, a później przetworzyć i przeanalizować nasze dane. Możemy wyróżnić cztery etapy badania statystycznego: Przygotowanie badania statystycznego. Obserwację statystyczną np. przeprowadzenie ankiety. Opracowanie zebranego przez nas materiału statystycznego np. obrobienie danych z ankiet. Analizę statystyczną zebranego przez nas materiału statystycznego. Etap … Więcej…

Rodzaje skal pomiarowych

Skala pomiarowa jest systemem symboli pozwalającym na usystematyzowanie zebranych przez nas pomiarów statystycznych. Symbole te pozwalają scharakteryzować badane przez nas obiekty względem określonej zmiennej. Wyróżnia się różne skale ze względu na relacje jakie jesteśmy w stanie wyróżnić pomiędzy poszczególnymi danymi. Wyróżniamy 4 podstawowe rodzaje skal pomiarowych: skala nominalna skala porządkowa skala przedziałowa skala ilorazowa Skala … Więcej…

;