Miary W Statystyce Opisowej

Łączna liczba - 3

Miary klasyczne i pozycyjne

Miary klasyczne i pozycyjne – diagram Miary klasyczne Miary klasyczne to miary wynikowe, które są obliczane na podstawie wszystkich zaobserwowanych wartości cechy. Możemy powiedzieć, że są wynikową wszystkich wartości cechy. Miary te nazywamy miarami opartymi o momenty, gdyż są one momentami bądź są one skonstruowane w oparciu o momenty zwykłe lub centralne. Przykład: Przykładami miar … Więcej…

Miary rozproszenia

Jednym z technik statystyki opisowej jest wyznaczanie miar rozkładów. Miary rozkładów dzielimy na: Miary rozproszenia opisują jak dane są rozproszone (inaczej rozrzucone) wokół głównego punktu rozkładu. Do miar rozproszenia należą między innymi: wariancja Pokazuje, jak wartości danej cechy są rozrzucone (rozproszone) wokół jej średniej. odchylenie standardowe Pokazuje, jak wartości danej cechy są rozrzucone wokół jej średniej. … Więcej…

Miary asymetrii

Czym jest asymetria rozkładu? Wyróżniamy trzy typy asymetrii rozkładu: Jakie mamy miary asymetrii? gdzie: Miary klasyczne (oparte o momenty) wzór Trzeci moment centralny $$\mu_{3N}(x) = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_{i}-\overline{x})^{3}}{n}$$ gdzie: $\overline{x}$ – średnia arytmetyczna Klasyczny współczynnik asymetrii $$A(x) = \frac{\mu_{3}(x)}{S^{3}(x)}$$ gdzie: $S$ – odchylenie standardowe Przykład Policzyć trzeci moment centralny i klasyczny współczynnik asymetrii, gdzie: Liczba wizyt … Więcej…

;