Hipotezy

Łączna liczba - 3

Test dla jednej średniej

Test dla jednej średniej to najpopularniejsze zadanie na kolokwiach i egzaminach z działu wnioskowanie statystyczne. Mamy do wyboru 3 modele: Model 1 (rozkład normalny, znana wariancja) $X$ – zmienna losowa o rozkładzie normalnym $N(m,\sigma)$, wartość oczekiwana $m=EX$ nie jest znana, wariancja $\sigma^{2}=D^{2}X$ jest znana. Statystyka $$U = \frac{\overline{X}-m_{0}}{\sigma} \cdot \sqrt{n}$$ ma rozkład $N(0,1)$ przy założeniu … Więcej…

Test dla dwóch średnich

Podobnie jak w teście dla średniej w teście dla dwóch średnich mamy 3 modele. Uwaga: Spośród wszystkich testów hipotez, test dla dwóch średnich (w mojej opinii) różni się najmocniej wzorami na różnych uczelniach i w różnych książkach. Zwróć więc uwagę na wzory, jakie stosuje się na Twojej uczelni. Próby niezależne – np. kobiety i mężczyźni, … Więcej…

Test dla odsetka

Hipoteza dla odsetka pozwala nam sprawdzić na podstawie badanej próby czy prawdziwość pewnego założenia o odsetku w populacji (zwanym również proporcją, wskaźnikiem struktury lub frakcją) jest prawdą (np. czy odsetek osób palących jest większy niż 40%). W tym teście mamy tylko 1 wzór i będziemy korzystać z tablic rozkładu normalnego. Krok 1 Wypisujemy wszystkie dane, … Więcej…

;