Proste równoległe i prostopadłe

Łączna liczba - 2

Proste prostopadłe

Zanim opiszemy jak wyznaczyć równanie prostej prostopadłej do danej prostej lub sprawdzimy czy dane dwie proste są prostopadłe, przypomnijmy sobie niezbędne informacje. Każda prosta posiada równanie kierunkowe postaci: $$\Large{y=ax+b}$$ gdzie $a$ to współczynnik kierunkowy. Kiedy dwie dane proste są prostopadłe? Rozwiązując zadania tego typu mamy do dyspozycji dwie metody. Metoda 1 Dwie proste: $$\Large{y_1={\color[rgb]{0.9, 0.0, … Więcej…

Proste równoległe

Zanim opiszemy jak wyznaczyć równanie prostej równoległej do danej prostej lub sprawdzimy, czy dane dwie proste są równoległe, przypomnijmy sobie niezbędne informacje. Każda prosta posiada równanie kierunkowe postaci: $$\Large{y=ax+b}$$ gdzie $a$ to współczynnik kierunkowy. Kiedy dwie dane proste są równoległe? Rozwiązując zadania tego typu mamy do dyspozycji dwie metody. Metoda 1 Dwie proste: $$\Large{y_1={\color[rgb]{0.9, 0.0, … Więcej…

;