Proste równoległe i prostopadłe

Łączna liczba - 3

[INTERAKTYWNE] Proste prostopadłe

Mamy 2 widgety dotyczące prostych prostopadłych i prostych równoległych. 1) W pierwszym mamy podane równanie kierunkowe prostej. a) Ustal, która z podanych prostych jest prostopadła bądź równoległa do podanej prostej. b) Określ jaki warunek zachodzi między współczynnikami tych prostych. Uwaga: Więcej zagadnień matematycznych odnoszących się do poniższych zadań znajdziesz na stronach: proste prostopadłe i proste równoległe. … Więcej…

Proste prostopadłe

Zanim opiszemy jak wyznaczyć równanie prostej prostopadłej do danej prostej lub sprawdzimy czy dane dwie proste są prostopadłe, przypomnijmy sobie niezbędne informacje. Każda prosta posiada równanie kierunkowe postaci: $$\Large{y=ax+b}$$ gdzie $a$ to współczynnik kierunkowy. Kiedy dwie dane proste są prostopadłe? Rozwiązując zadania tego typu mamy do dyspozycji dwie metody. Metoda 1 Dwie proste: $$\Large{y_1={\color[rgb]{0.9, 0.0, … Więcej…

Proste równoległe

Zanim opiszemy jak wyznaczyć równanie prostej równoległej do danej prostej lub sprawdzimy, czy dane dwie proste są równoległe, przypomnijmy sobie niezbędne informacje. Każda prosta posiada równanie kierunkowe postaci: $$\Large{y=ax+b}$$ gdzie $a$ to współczynnik kierunkowy. Kiedy dwie dane proste są równoległe? Rozwiązując zadania tego typu mamy do dyspozycji dwie metody. Metoda 1 Dwie proste: $$\Large{y_1={\color[rgb]{0.9, 0.0, … Więcej…

;