Wnioskowanie Statystyczne - Teoria

Łączna liczba - 3

Wnioskowanie statystyczne

Parę lat temu zrobiłem animację, która tłumaczy do czego służy wnioskowanie statystyczne Wnioskowanie to część statystyki – pozwala wyciągać wnioski o wynikach populacji na podstawie badanej próby. Wnioskowanie statystyczne dzieli się na: Estymację – szacowanie wartości nieznanego parametru rozkładu populacji Hipotezy – sprawdzanie poprawności przypuszczeń na temat rozkładu lub pewnej wartości parametru Przykład zastosowania wnioskowania … Więcej…

Estymacja przedziałowa

Estymacja przedziałowa – używamy wartości z pewnej próbki aby oszacować przedział w którym z określonym prawdopodobieństwem znajduje się wartość badanego parametru w populacji (np. średniej)   Przykłady Przykład 1: Przed referendum ws. Brexitu przeprowadzono sondaż wśród 1000 osób. 400 z nich było “za”. Estymacja punktowa mówi nam jedynie że 400/1000 czyli 40% było “za”. Ta … Więcej…

Weryfikacja hipotez

Postaram się w tym wpisie w najprostszy możliwy sposób opisać schemat rozwiązywania zadań z hipotezami. Z hipotez najczęściej pojawiają się na egzaminach i kolokwiach: Parametryczne: . Hipoteza dla wartości średniej Hipoteza dla wariancji (lub odchylenia standardowego) Hipoteza dla odsetka (frakcji / procentu / proporcji / wskaźnika struktury) Hipoteza dla dwóch średnich Hipoteza dla dwóch proporcji … Więcej…

;