Kąt Zanim omówimy rodzaje kątów, zdefiniujmy pojęcie kąta. Kąt to figura geometryczna składająca się z dwóch półprostych o wspólnym początku oraz z obszaru płaszczyzny wyznaczonego przez te półproste. Uwaga: Najczęściej stosowaną miarą kąta jest miara stopniowa. Rodzaje kątów Kąt zerowy ma miarę $0^\circ$. Kąt ostry to kąt, którego miara stopniowa należy do przedziału $(0^\circ,90^\circ)$ . … Więcej…