PDFy które możesz wydrukować
Teoria | Lekcja video | Zadania • Regresja – teoria


 • Lekcja 1 – Prosta Regresji 28:35


 • Zbadać istotność korelacji pomiędzy badanymi cechami: staż pracy- cecha X i osiąganej wydajności pracy cecha Y przez przewodników pracy pewnego wydziału, mając dane:

  $x_i :$ 1 3 5 10 15
  $y_i :$ 1,01 1,08 1,03 1,11 1,19

  Wyznaczyć liniową funkcję regresji z próby.


 • Jednostkowy koszt produkcji oraz miesięczna produkcja pewnego artykułu w 5 konkurujących ze sobą firmach przedstawia się następująco:

  Jednostkowy koszt produkcji w zł. 5 6 4 2 3
  Produkcja w tys. ton 15 25 30 35 40

  Przyjmując liniową zależność oszacować i zinterpretować parametry funkcji liniowej opisującej kształtowanie się kosztu jednostkowego w zależności od wielkości produkcji.

0