Szeregi Statystyczne

Łączna liczba - 2

Szeregi statystyczne

Wyróżniamy następujące typy szeregów statystycznych: Teraz zdefiniujemy pojęcia, które są pogrubione na czerwono w powyższym schemacie. Szereg szczegółowy (indywidualny, prosty, wyliczający) to ciąg liczbowych wielkości statystycznych uporządkowanych według badanej cechy (rosnąco lub malejąco). W praktyce ma zastosowanie przy małych zbiorowościach. Przykład. Zbadano liczbę komputerów dla 6 gospodarstw domowych. Otrzymano wyniki: 2,4,3,1,2,3 Szereg szczegółowy to: 1, … Więcej…

Szereg przedziałowy

Szereg rozdzielczy przedziałowy tworzymy gdy mamy dużą liczbę (n > 30) nieuporządkowanych danych i chcemy wykonywać dalsze obliczenia W tym artykule zajmiemy się tworzeniem szeregu rozdzielczego oraz rozróżnieniem szeregu otwartego i zamkniętego. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak obliczać wskaźniki z szeregu, zobacz te strony: Jak obliczyć średnią w szeregu rozdzielczym Jak obliczyć wariancje i odchylenie … Więcej…

;